¦ Kontakt ¦ Hledat image

Osvětlení letadlastálý odkaz / permalink

25.05.2010

Letadla jsou zvenčí osvětlena tak, aby byla vidět na zemi i ve vzduchu a aby piloti viděli při pohybu letadla po zemi jeho okolí.

Poziční světlastálý odkaz / permalink

_p.dw.

Poziční světla jsou světla, která umožňují pozorovateli zjistit pozici sledovaného letadla. Na levém křídle je červené světlo, na pravém zelené a na konci trupu vzadu je bílé světlo.

image

Světla svítí nepřerušovaně.

Rozsvěcí se už na zemi, když se oživuje letoun před odletem a svítí během pojíždění i celého letu.

Rozsvěcí se také, když je letadlo přetahováno po letištní ploše. Třeba ze stojánky do hangáru nebo do opravárenských dílen.

Majákystálý odkaz / permalink

26.05.2010

Výstražné majáky jsou umístěny na hřbetě a břiše letounu. Blikají červeným světlem.

Účelem je upozornit ostatní na přítomnost letadla ve vzduchu a zabránit tak srážce letadel. Jsou vidět z větší dálky než poziční světla a na rozdíl od světel na zemi nebo hvězd blikají. Maják se zapíná před nahazováním motorů.

Ještě intenzivnější světlo vydávají bílá zablesková světla, která jsou umístěna na koncích křídel. Jejich funkcí je zvýšit viditelnost letadla za dne.

Reflektorystálý odkaz / permalink

28.05.2010

Reflektory osvětlují podobně jako reflektory auta prostor před letadlem. Osvětlují případné překážky před letadlem a hlavně umožňují ve tmě odhadovat výšku letadla při přistávání.

Tyto reflektory bývají umístěny v nose letadla, v náběžné hraně křídla nebo na noze příďového podvozku. Reflektory se také vyjlápějí z trupu nebo křídla.

Letadla také mívají reflektory, které osvětlují například motory, náběžné hrany křídla a podobně a tím umožňují kontrolu povrchu letadla, třeba sledovat námrazu.

Nebo jsou reflektory osvětlující směrovku, kde je logo provozovatele letadla.

Ostatní světlastálý odkaz / permalink

30.05.2010

Mimo to jsou ještě různá světla zjednodušující údržbu nebo světla umožňující předstartovní kontrolu - například osvětlení podvozkových šachet.

Vnitřek kabiny je také osvětlen. Kabina cestujících je osvětlena běžným způsobem. Pilotní kabina je však osvětlena jinak. Aby piloti dobře viděli do tmy okolo letadla, musí být kabina osvětlena pouze tak, aby se pilot mohl v kabině orientovat a aby mohl číst přístroje. Klasické ručkové přístroje jsou udělány tak, že třeba na ručičkách je proužek fosforu a na palubní desku svítí lampička vydávající ultrafialové světlo.


imageLetadlo