image

G-code stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

14.11.2018
G-code nebo česky G-kód je programovací jazyk pro řízení obráběcích strojů, routerů, 3D tiskáren.

Umožňuje naprogramovat volbu a automatickou výměnu nástroje, rychlé polohování, obrábění plochy s různými parametry, například hrubování, vrtání a podobně.

Vytváření G-kódu umožňují CAM programy. Využívají ke generování G-kódu takzvané post-procesory. Post-procesory jsou parametrizovatelné a umožňují přizpůsobení pro konkrétní obráběcí stroj.

Viz Přehled

G54, G55, G56, G57, G58, G59 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.08.2022
G54G59 jsou kódy pro přepínání mezi různými posunutími počátku souřadného systému obrobku - WCS.

Stroj je po zapnutí přepnut na první pozici G54. Přepínáním stroje ostatními kódy G55 až G59 si mohu nadefinovat další počátky a před operacemi si stroj přepínat. Přepínání lze provádět buď tlačítky na obrazovce UCCNC, nebo umístěním jednoho z těchto kódů v programu.

Scénáře - k čemu to může být dobré:

 • Chci vyrábět sérii a během obrábění jednoho kusu si chci připravovat na druhé polovině stolu polotovar pro výrobu druhého kusu. Přepnu si G54, najedu si počátek na polotovaru upnutého v jedné ze dvou pozic na stole stroje a znuluji si počátek. Přepnu si G55, najedu si počátek na polotovaru upnutého v druhé pozici na stole stroje a znuluji si počátek. Přepnu si G54, spustím program a nechám stroj pracovat na prvním kusu. Mezitím si upnu polotovar do druhé pozice. Až program na prvním kusu dojede, přepnu si G55 a spustím program. Stroj obrábí druhý kus a já mohu vyjmout ten první a do první pozice vložit další polotovar, A tak stále dokola, až dojede druhý kus, přepnu G54 a spustím program, který bude na první pozici obrábět třetí kus.
 • Obrábím dřevo z obou stran. Obrábím jednu stranu, pak obrobek otočím vzhůru nohama a obrábím ho z druhé strany. Protože dřevo není úplně tuhý materiál, zjistil jsem experimentálně, že potřebuji posunout obrábění té druhé strany o 0.3 mm v ode Z nahoru. Stačí si s nastavením G54 nastavit nulu X-Y-Z, pak přepnout G55, posunout nástroj o 0.3 mm nahoru a zase znulovat X-X-Z. Přepnu G54, spustím operace obrábění jedné strany. Po dokončení obrobek otočím v přípravku vzhůru nohama, přepnu G55 a spustím operace obrábění druhé strany.

G68 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.08.2022
G68 je kód pro otáčení souřadného systému obrobku - WCS.

Příklad: G68X0Y0R90 - otočí souřadný systém obrobku o 90 stupňů kolem jeho počátku.

Scénáře - k čemu to může být dobré:

 • V CAM programu jsem orientoval delší stranu přířezu podél delší strany stolu Y. Na stole se mi to ale hodí upnout napříč, delší stranu ve směru osy X. Tímto kódem mohu vše otočit o 90 stupňů.
 • V CAM programu jsem orientoval díl v přířezu materiálu ve špatném směru. Balzová prkýnka mají léta orientované v jednom směru a orientace let na obrobku je důležitá z hlediska pevnostního. Polohu obrobku mohu tímto příkazem změnit tak, aby byla léta dřeva v obrobku správně orientovaná.
 • Vyřezávám postupně z velkého přířezu (2D) řadu malých dílů. Abych využil dobře materiál, potřebuji nejen posunout počátek na vhodné místo, ale potřebuji díl i natočit.

G17, G18, G19 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.08.2022

Příkazy G17, G18, G19 aktivují pracovní roviny.

Frézování:

 • G17 - rovina X-Y, přísuv nástroje Z
 • G18 - rovina X-Z, přísuv nástroje Y
 • G19 - rovina Y-Z, přísuv nástroje X

Zatím jsem nevyužil, vše jedu v rovině X-Y.


zpátky na: CNC 3D │ dál na: Přehled .. Tipy


přehled kapitol:

 1. CNC router
 2. CNC router Stepcraft-2/D.600
 3. LUPA-CNC
 4. CNC 3D
 5. G-code
 6. Tipy

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC routery)