image image

Ovládací prvky (transmitter controls, control elements) stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.06.2006

Ovladače vysílače nebo ovládací prvky jsou kniply, tahové ovladače a přepínače na skříni vysílače. Ovládají různé řízené funkce a řízené přepínače.

image

Jeden ovladač rádia může ovládat více funkcí.

Your explorer must support SVG format. V˜ prohl˜e˜ mus˜ podporovat prohl˜en˜ SVG grafiky.

Kniply stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

21.06.2006
S vysílačem se dodávají troje typy kniplů. Krátké pro palcové držení, delší a dlouhé s přepínači v kniplu.

Křížový ovladač se dá ve skříni vysílače natočit a lze tak přizpůsobit směr os držení každého uživatele.

Trimy jsou elektronické. Jejich přesun je indikován zvukově. Jiným zvukem je indikováno dosažení krajní polohy a jiným dosažení středu. Vysílač si pamatuje polohy trimů bez nutnosti jejich polohy ukládat. Pamatuj esi polohu trimů pro každou letovou fázi zvl᚝.

Trim plynu slouží i k nastavení volnoběžné polohy plynu nebo zavřené polohy spojlerů, jsou-li ovládány tímto kniplem.

Knipl plynu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.04.2004

Knipl plynu může být na levé i pravé straně. Mechanicky se to zajistí jednoduchým zásahem - nastavením mechaniky křížového ovladače po otevření skříně. Aby vysílač věděl, kde plyn je (nalevo nebo napravo), je třeba zvolit odpovídající mod - viz menu Memory - Properties. V modu 1 a 3 je plyn napravo, v modu 2 a 4 nalevo.

Knipl plynu může sloužit jako spínač jiné funkce (např. stopek).

Tahové ovladače (sliders) stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

02.11.2003
Na skříni vysílače jsou dva tahové ovladače: E, F.

Tyto ovladače mohou složit i jako spínače (například stopek - viz Stopky ovládané plynem).

Přepínače (switches) stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.03.2004

Tlačítka M a H, páčkové přepínače L, N, O, G, I a J.

Tlačítka mohou pracovat ve dvou režimech: jako přepínač - prvním stiskem zapnuto, druhým stiskem vypnuto, jako tlačítko -při stisku a držení zapnuto, při uvolnění vypnuto.

Páčkové přepínače jsou buď dvoupolohové nebo třípolohové.

Uvladačům může být přiřazen alibovolná funkce. Třeba přestavení vztlakových klapek nebo přepnutí letových režimů. Je to úplně volné.

Tlačítka M a H stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
23.12.2005

Tlačítka M a H jsou umístěna na boku vysílač pod páčkovým přepínačem. Tlačítko M na levém boku, tlačítko H na pravém.

image

Tlačítka mohou pracovat ve dvou režimech:

  • jako přepínač - prvním stiskem zapnuto, druhým stiskem vypnuto
  • jako tlačítko -při stisku a držení zapnuto, při uvolnění vypnuto