image image

Memory stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.11.2003
Zde se volí aktuální model, zakládají nové modely, kopírují nastavení jednoho modelu do nastavení jiného atp.
Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače.

Souvislosti

Volby stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.11.2003
V menu můžete volit:

Select model stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.11.2003
Zde se zvolí aktuální model. To je model, se kterým létáte nebo jehož nastavení chcete upravovat.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Memory volbou Select model.

Souvislosti

Copy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.03.2004

Zde je možné kopírovat kompletní nastavení jednoho modelu z jedné paměti do jiné paměti.

Toho lze využít ve chvíli, kdy potřebujete udělat nastavení modelu, který je hodně podobný dříve nastavenému modelu.

Dalším případem je verzování nastavení jednoho modelu. Než začnete nastavovat váš model, zkopírujete si jeho nastavení do jiné paměti a změny nastavení provádíte na této jiné paměti. Když se budete chtít vrátit k předchozímu nastavení, přepnete se na paměť, kde je požadovaná verze nastavení.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Memory volbou Copy.

Souvislosti

Erase stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.11.2003
Zde .
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Memory volbou Erase.

Souvislosti

Flight phase stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.11.2003
Model může využívat až 4 letové fáze. Některá nastavení lze provést pro každou letovou fázi jinak.
Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Memory volbou Flight phase.

Souvislosti

Nastavení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.11.2003
  Flight phase  
1 NORMAL x <O  
2 ACRO   <O  
2 START1   <O  
2 LANDING      
V prvním sloupci je číslo letové fáze, ve druhém sloupci je jméno letové fáze vybrané z předdefinovaných jmen. Přeškrtnuté jméno indikuje zakázanou letovou fázi. Křížek ve třetím sloupci indikuje právě vybranou fázi. V posledním sloupci je jméno přepínače, který letové fáze přepíná.

Properties stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.03.2004
Zde se nastavují základní vlastnosti modelu. Při zakládání nového modelu se volí vzor nastavení modelu (Vzory nastavení (templates)). Zde se tedy tento použitý vzor již jen zobrazuje.

Kdykoli později je zde možné změnit název modelu v paměti, mod kniplů a přiřazení ovladačů vysílače ovládaným funkcím.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Memory volbou Properties.

Souvislosti

Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví.

 
Properties  
Template 4 FLAPS  
Mode 1:  
Assignment GLIDER+  
Name Lunak  

Template stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.03.2004

Zobrazuje tovární předlohu nastavení rádia, která byla použita při zakládání modelu.

Údaj je zde jen pro informaci. Nelze ho měnit.

Mode stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.03.2004

Volba rozložení základních funkcí na kniplech.

Každý pilot má svoje zvyklosti pro rozmístění základních ovládaných funkcí na kniplech rádia: plynu, výškovky, křidélek a směrovky - více viz Funkce kniplů. Volbou modu zvolí navyklé uspořádání na tomto rádiu.

Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví. Nastavení se dá vyvolat ze dvou míst: z menu Memory a z menu Assignment.

image

modelevý kniplpravý knipl
1výškovka
směrovka
plyn
křídýlka
2plyn
směrovka
výškovka
křídýlka
3výškovka
křídýlka
plyn
směrovka
4plyn
křídýlka
výškovka
směrovka

Assignment stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.03.2004

Volba rozložení přířazení ovladačů rádia ovládaným funkcím.

Name stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.03.2004

Pojmenování paměti modelu

New model stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.02.2007

Založení nového modlu v paměti vysílače.

Jak se vyvolá

Vyvolá se v menu Memory volbou New model.

Bezprostředně se volí:
Template: vzorové nastavení modelu
Mode: rozložení kniplů
Assignment: vzor rozložení ostatních ovladačů vysílače

Souvislosti

Jméno modelu se musí nastavit až v dalším kroku. Zde to nejde.