¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Úhel seřízení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

14.03.2004

image

Je to úhel, který svírá tětiva profilu křídla s tětivou profilu VOP. V praxi se realizuje toto nastavení nastavením/změnou úhlu nastavení VOP (úhel nastavení VOP je analogický křídla). U pevných VOP (velkých letadel) se změna nastavení realizuje servomotory, u modelů se u snímatelných VOP řeší jejím podkládáním.

(zveřejněno na stránce Geometrické charakteristiky)