image

Naučím se Rhino!stálý odkaz / permalink

12.07.2019

6.10.2016

Je podzim, vybavila se mi zase Zlínka. Že bych se posunul blíže v vysněnému cíli postavit od píky velké letadlo? Vrátil jsem se k tomu, co jsem nakreslil, vrátil jsem se ke svým propočtům a úvahám, které jsem dělal před dvěma roky.

Doposud jsem ke kreslení používal SketchUp. U SketchUpu jsem ale občas narazil. Občas se nějaká plocha pokazila, najednou nebyla uzavřená nebo se najednou plochy v jedné rovině začaly chovat jako plochy v různých rovinách, některé operace s obecnými plochami nebyly moc produktivní. Postupně v diskuzích s kolegy na téma "v čem to kreslíš" vyšel jako zajímavý tip na program Rhino 3D. Kluci v tom dělají výkresy všech možných typů letadel, podle kterých se potom staví nebo dokonce produkují stavebnice. Vznikla tak myšlenka zkusit to ve Rhinu taky.

Začínám znova s 3D modelem předlohy. Velikost modelu už ale mám vymyšlenou a mám vymyšleno spoustu dalších věcí. Nezačínám od nuly. Od nuly začínám s programem Rhino 3D a není to pro mě jednoduché. Ve Sketchupu šlo plno věcí dělat opravdu intuitivně, v případě Rhina pořád hledám v nápovědě a na netu, jak co udělat. Problém je, že zrovna ta letadla jsou pro začátečníka na kreslení těžká a ukázky a nápovědy se zabývají zpravidla hranatými domečky nebo křivými věcmi, ale bez přesných proporí a rozměrů. image. Ze začátku to tak jde hodně ztuha.

Podkladystálý odkaz / permalink

14.07.2019

7.10.2016

Podkladů pro kreslení mám hned několik. Každý je v detailech jiný! image Porovnáváním detailů na různých výkresech a srovnávání výkresů s dostupnými fotografiemi se dostávám zase ke stejnému "nejsprávnějšímu" výkresu z časopisu Model Hobby Magazín 7/2007.

image

Musím se naučit jak vložit podkladové výkresy do jednotlivých pohledů Rhina. Použiju Surface - Plane - Picture Frames.

Skeny výkresů bývají deformované, případně už původní výkresy v publikacích mají různé geometrické vady, kolmice třeba nejsou kolmé. Začínám srovnáním osy letadla na výkrese s osou souřadné soustavy ve Rhinu. Potom nakreslím vodorovnou kótu na kótu nebo známý rozměr na výkresu. Výpočtem získám měřítko pro úpravu rozměrů podkladu na výkresu.

Výkresy v publikacích mívají ještě jednu vadu - půdorys a bokorys nejsou úplně v na chlup stejném měřítku. Vytažením svislých čar kontroluji shodu půdorysu a bokorysu. Podle těchto čar srovnám podklad vložený do pohledů Top a Left. Výsledkem je podklad připravený pro kreslení základní geometrie.

Teď už kreslením nad podkladem dostávám čáry odpovídající rozměrům předlohy, rozměrům skutečného letadla.

image

kliknutím zvětšíte

Musel jsem se naučit:

 • jak vložit bitmapu jako předlohu pro kreslení,
 • jak přesouvat objekty,
 • jak nakreslit kótu, jak nakreslit svislou a vodorovnou čáru,
 • jak zvětšovat a zmenšovat objekty ve výkresu,
 • jak objekt pootočit

Výkresy trupu s otevřenými kokpity neodpovídají předloze vůbec. A kity produkované výrobci stavebnic jsou v případě verze s otevřenými kokpity čirá fantazie. Když budete zkoumat dobové fotografie, zjistíte, že hřbet trupu orčitě netvoří jednoduchý oblouk jako je to u verze se zakrytými pilotními prostory.

První kousek 3D modelustálý odkaz / permalink

16.07.2019

10.10.2016

Začínám s 3D tvary.

image

kliknutím zvětšíte

Jsou to přímkové plochy, zatím je to jednoduché.

První pokusy v prostorustálý odkaz / permalink

18.07.2019

11.10.2016

Další úkoly ve Rhinu jsou pro mě jako pro začátečníka těžší.

image

kliknutím zvětšíte

Otvory pilotních prostorů modeluji podle bokorysu. Vytvářím těleso, který říznu povrch karoserie hřbetu trupu.

image

kliknutím zvětšíte

image

kliknutím zvětšíte

Otvory které vznikají, odpovídají výkresu, ale když model v perspektivním pohledu otáčím do polohy, v jakém vidím skutečné letadlo na těch několika málo fotkách, vypadá to jinak! Buď se dělalo více verzí letadla, nebo je výkres v této partii trochu fantazií autora. Větrné štítky před kokpity vypadají na fotografiích taky úplně jinak než na výkresech!

Ještě hůř dopadám při modelování karoserie u nosu letadla. Podle řezů i podle fotografií je vršek trupu skoro půlkružnice, ale výška této partie zakreslená v bokorysu a šířka v půdorysu dovoluje nakreslit zde jen dost plochou elipsu!

Tohled všechno je důvod, proč je výhodné začít kreslit model letadla v 3D modeláři. Když se model zobrazí s vyrenderovanými povrchy, hned se ukážou nesrovnalosti a lze s tím už v této prvopočáteční fázi něco dělat.

3D model předlohy a 3D model modelustálý odkaz / permalink

20.07.2019

(říjen 2016)

Nakonec zkoumáním výkresu a fotografií předlohy přicházím asi na to, jak mají tyto partie vypadat. U dřevěného letadla hodně pomáhá představa, jak se vlastně staví trup takového letadla. Od toho se odvíjí tvar některých partií.

image

kliknutím zvětšíte

Celou dobu přemýšlím, zda dělat obě půlky trupu, zda k té levé polovině přidělat symetrickou kopii pravou, nebo i nadále vše kreslit jen jednou. Nikde jsem nenarazil na popis workflow, jakou taktikou se dopracovat od 3D modelu k výkresu jednotlivých částí a případně k výrobní dokumentaci.

Potřebuji vymodelovat křídlo. Když ho udělám s profilem předlohy, nebudu tento 3D model moci použít při konstruování modelu. Ale není pracné udělat základní model křídla s jiným profilem!

image

kliknutím zvětšíte

Vymodeloval jsem během několika večerů kompletní 3D model letadla - předlohy a tento model jsem si zmenšil ve zvoleném měřítku. Do tohoto modelu bych měl vytvořit vnitřní konstrukci.


zpátky na: Není síla │ dál na: Oživení


přehled kapitol:

 1. Zlin XII
 2. Seznámení
 3. Není síla
 4. Naučím se Rhino!
 5. Oživení
 6. Konstrukce
 7. Pevnostní výpočty
 8. Zlin ve Fusion 360?
 9. Strategie kreslení
 10. Ladění tvarů
 11. SOP
 12. Trup
 13. VOP

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna)