image

Pojmy se kterými se v letectví setkáte

A

Aerodyn

Aerodyny jsou letadla těžší vzduchu.

image více ....

Aerostat

Aerostaty jsou létající stroje (letadla) lehčí vzduchu.

 • balóny
 • vzducholodě
image více ....

AIP

AIP je letecká informační příručka. Je to sada jednotlivých listů v kroužkovém bloku. Piloti si tak mohou vyměňovat listy AIPu a nahrazovat je aktuálním vydáním.

AIP obsahuje informace o letištích a vzdušných prostorech, o letových omezeních, schémata SID a STAR atp.

Tyto letecké příručky jsou dostupné na Internetu. image více ....


Aresti

Arestiho symboly se používají pro zápis akrobatických figur ve sportovním letectví a v modelářství. Zápisem pomocí těchto značek lze popsat celou akrobatickou sestavu.

image
image více ....

A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

C

Centroplán

Centroplán je část trupu, na kterou jsou zavěšena křídla. image
image více ....

Co je co na letadle

Budete-li na letadlo koukat z vyhlídkové terasy na letišti, uvidíte základní části letadla: trup, křídlo, ocasní plochy, motory, podvozek. Na trupu můžete rozeznat jednotlivé antény.

image
image více ....

A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

D

Dogfight

Letecký souboj vedený v bezprostřední blízkosti bojujících letounů. image více ....Drak

Drak letadla je to, co dělá letadlo letadlem - trup, nosné plochy, ocasní plochy.

image

Křídlo je nosnou plochou, trup nese posádku, vybavení letadla a zajišťuje vzájemnou polohu nosných a ocasnch ploch, ocasní plochy zajišťují řiditelnost a stabilitu letadla. Trup nebo křídlo slouží k zabudování motoru - pohonné jednotky. image více ....


Dron

Dron je Letadlo letící autonomně a plnící předem zadané úkoly.image více ....


A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

G

GPS

Global Positioning System - celosvětový systém pro určení pozice. Jde o systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi.

Přesnost určení polohy je vysoká - jednotky metrů. Určení výšky je méně přesné - desítky metrů. image více ....


A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

H

Hloubka křídla

Hloubka křídla popisuje tvar a rozměry křídla. Používá se také pro udávání polohy těžiště. image
image více ....


A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

I

ICAO kódy letišť

Aby bylo možné jednoznačně se odkazovat v dokumentacích, v předpisech, v nařízeních nebo při řízení letového provozu na jednotlivá letiště a nemohlo docházet k záměnám, mají letiště přidělená značky. image více ....


ILS

ILS - Instrument Landing Systemimage více ....


ILS CAT III

image více ....

Imatrikulace, imatrikulační značky

Podobně jako automobily mají i letadla svoje registrační značky. Říká se jim také imatrikulace, imatrikulační značky.

image
image více ....

A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

J

Jednonosníkové křídlo

image

Jednonosníkové křídlo je křídlo s jedním nosníkem často v místě největší tloušťky profilu. Nosník bývá umístěn ve vzdálenosti od náběžné hrany v 30 až 40 % hloubky křídla. Nosník křídla spolu s tuhým potahem náběžné části křídla tvoří torzní skříň.


image více ....

A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

K


Křidélka

Křidélka jsou řídící plochy na odtokové hraně křídla, kterými se řídí náklon letadla - pohybu, který vyvolávají se říká klonění. Ovládají se vychylováním kniplu do strany. Vychýlí-li se knipl doprava, pravé křidélko se zdvihne nahoru a levé dolů. Letadlo se začne naklánět doprava.

image

Také se jim říka slangově balančky, protože se s nimi dá balancovat.

Křidélko na levé polovině křídla je levé křidélko. Křidélko na pravé polovině křídla je pravé křidélko. Strany se chápou vždy ve směru letu. image více ....A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

L

Letadlo

Letadlo je stroj, který se v zemské atmosféře pohybuje vzduchem díky působení vzdušných sil - zejména vztlaku. Běžně se za letadlo považuje jeden z druhů letadel - letoun - letadlo těžší vzduchu s pevnými křídly. Letadlo je v běžném životě synonymem pro letoun. image více ....


Letadlo (právní pojem)

Z hlediska práva:

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.image více ....


Létající modely letadel

Létající modely jsou letadly v pravém slova smyslu. Pohybují se ve vzduchu podle stejných zákonitostí jako "skutečná" letadla a tak jsou nedílnou součástí světa letectví.

Létající modely letadel jsou:

image více ....

Letecký provoz a řízení letového provozu

Letecký provoz je pohyb letadel ve vzduchu i na zemi. Pro představu dobře poslouží příměr k automobilovému provozu. image více ....Letectví

Pojem letectví je široký pojem. Zahrnuje létání letadly a všechny související aktivity:

image více ....


Letoun

Letoun je druh letadla a běžně se pro něj používá pojmenování letadlo - je to letadlo těžší vzduchu s pevnými křídly (Aerodyn). image více ....


Levá/pravá

Při popisu letadel se užívá pojem pravá a levá strana, pravá a levá polovina, výchylka doprava, vyosení doprava a podobně. O které straně se mluví? image více ....


A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

M

Minimum letadla

Letadlo nemůže letět v libovolných meteorologických podmínkách. Má určeno povětrnostní minima.

Je to souhrn meteorologických podmínek, které musí být splněny, aby letadlo mohlo bezpečně odstartovat, proletět zadanou trasu a na cílovém letišti přistát.

Minima jsou dána jeho přístrojovým vybavením, schopností snášet nepřízeň ovzduší (turbulence, silné klesavé nebo stoupavé proudy) a jeho výkony. image více ....


Minimum letiště

Každé letiště má určeno povětrnostní minima, za kterých je možné z letiště vzlétnou nebo na něm přistát. Jestliže pilot z výšky a ze vzdálenosti určené povětrnostním minimem letiště neuvidí spolehlivě světla prahu dráhy, musí přistávací manévr přerušit a zahájit odlet k opakovanému manévru na přistání nebo odlet na záložní letiště. image více ....


Minimum posádky

Piloti letadel jsou cvičeni pro lety v různým meteorologických podmínkách. Podle dosaženého stupně výcviku má každý pilot určena povětrnostní minima, za kterých může letět. image více ....


Minimum povětrnostní

K zajištění bezpečnosti létání za ztížených povětrnostních podmínek se stanovují povětrnostní minima:

Povětrnostní minimum je dáno dvěma údaji:
 • minimální přípustná hodnota výšky základny oblačnosti
 • minimální dohlednost
image více ....

Model letadla (právní pojem)

Model letadla do hmotnosti 20 kg není z hlediska zákona letadlem a nevztahují se na něj tudíž předpisy platné pro provoz letadel.

Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.image více ....Mohutnost ocasních ploch

Srovnejte mušky různých typů letadel:

image image image

Který z nich má větší výškovku? Který z nich má delší ocas? image více ....


Motor

Motor - obecněji pohonná jednotka umožňuje letadlu nezávislý pohyb.

Motory se používají spalovací nebo elektrické. Spalovací jsou pístové nebo spalovací turbíny. V modelářství je pohonem třeba zkroucený gumový svazek.

image více ....

A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

N

Navigační soutěž

Se sportovními letadly se létají navigační soutěže. Navigační soutěže mají různé stupně obtížnosti. Nejdostupnější pro širokou leteckou veřejnost je tzv. "rekreační". Dost dobře je to popsáno zde:image více ....


Navigační zařízení letišť

Letiště v krajině musí pilot nějak najít a dráhu na něm také. Za dobrého počasí to není až tak velký problém. Ale letecká přeprava a vojenství se rozvinulo tak, že se musí létat téměř za každého počasí a s tím se vyvinula různá navigační zařízení.

Od jednoho světla po celou soustavu světel, od jednoduchého radiomajáku po důmyslná radionavigační zařízení.

Nejrozšířenějším nacigačním zařízením civilních dopravních letišť jako jsou u nás například letičtě Ruzyně, Brno, Karlovy Vary, Pardubice, Ostrava (LKPR, LKTB, LKKV, LKPD, LKMT) je ILS.image více ....


Nelétající modely letadel

Nejběžnějším představitelem nelétajícím modelů jsou kity. Jsou to stavebnice přesných maket letadel - většinou z plastu. Odtud také název plastikové kity. Lidé je sestavují pro zábavu a poučení a také s nimi soutěží.

image
image více ....

Nosník křídla

anglicky:spar@main spar@wing spar

Nosník křídla zachycuje ohybové síly v křídle. Umístěn je někde mezi 1/4 až 1/3 hloubky křídla.

Tvoří ho pásnice u horního a dolního povrchu (potahu) křídla a stojina. Pásnice jsou namáhány tahem a tlakem vznikajícím ohýbáním křídla, stojina udržuje vzdálenost obou pásnic a zajišťuje tak stabilitu nosníku.

Pásnice nemusí být jen nosníky zalepené do křídla. Může je tvořit i pásek laminátu mezi potahem a výplní křídla. Stojinu může tvořit i polystyrénová výplň křídla.

V křídle mohou být ještě pomocné nosníky. Ty slouží k zachycení sil od závěsů klapek, vzpěr křídla, ukotvení podvozku atp.

image
image více ....

A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

O

Odpovídač

Odpovídač (transponder) umožňuje sledovat vaše letadlo na obrazovce radaru. Číslo nastavené na odpovídači jednoznačně váš stroj ve vzduchu identifikuje. image více ....


Osvětlení letadla

Letadla jsou zvenčí osvětlena tak, aby byla vidět na zemi i ve vzduchu a aby piloti viděli při pohybu letadla po zemi jeho okolí. image více ....


A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

P

PAPI

Precision Approach Path Indicator. Navigační světla vedle dráhy indikující pilotovi, zda letí pod nebo nad osou sestupu. Čtyři světla. Let v ose - ve správné výšce indikují dvě červená a dvě bílá. Více červené znamená "pod osou", více bílé "nad osou".

image
www.airliners.net
image více ....

Plocha křídla

Plocha křídla je jednou ze základních charakteristik letadla. Používá se v aerodynamických výpočtech.image více ....


Plošné zatížení

Plošné zatížení je jednou ze základních charakteristik letadla. image více ....


Podvozek příďový

Také se říká tříkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou kousek za těžištěm a třetí podvozková noha je pod nosem letadla.

image
image více ....

Podvozek záďový

Také se říká dvojkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou před těžištěm a třetí kolečko je vzadu pod ocasem letadla.

image
image více ....

Pohon letadel

Letadla jsou poháněna v drtivé většině spalovacími motory. A to pístovými motory nebo spalovacími turbínami. Jsou také letadla bez vlastního pohonu. Říká se jim: bezmotorová letadla, kluzáky, větroně, plachťáky ... image více ....


Posádka letadla

Posádku letadla tvoří lidé na palubě letadla.image více ....Poziční světla

Poziční světla jsou světla, která umožňují pozorovateli zjistit pozici sledovaného letadla. Na levém křídle je červené světlo, na pravém zelené a na konci trupu vzadu je bílé světlo.

image
image více ....

Přemet

Přemet nebo také loping (anglicky loop) je základním akrobatickým obratem.

Čisté provedení obratu není jednoduché.

Koeficient obtížnosti: K = 10

image
image více ....

Přímý let

Přímý let (anglicky upright flight nebo normal flight).

Koeficient obtížnosti: K = 2

image
image více ....

Profil křídla

Pokud byste vzali pilu a přeřízli křídlo řezem vedeným ve směru letu, uvidíte tvar podobný tomu, který je na obrázku 1. Uvidíte profil křídla. Je to nejdležitější tvar křídla. image
obrázek 1: znázornění obtékání profilu křídla vzduchem

Profilů je nepřeberné množství (tisíce) a konstruktéři letadel je volí podle toho, jak velké letadlo projektují, jak rychle bude létat atd. atd. Jiný profil má letadlo, které má doletět co nejdál, jiný profil letadlo, které má letět co nejrychleji, jiný letadlo, které má odstartovat na co nejkratší vzdálenosti. Hledisek jsou stovky a konstruktér musí volit nějaký kompromis. A také se profily liší podle toho, v jaké době vznikaly. image více ....


Push back

Letadla na civilních dopravních letištích stojí zpravidla přídí směrem k budovám, kterými nastupují do letadel cestující. Protože letadla neumí couvat, je třeba je od budovy letiště pozpátku vytlačit. Odtud výraz vytlačování, push back. image více ....


A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

R


Registr letadel, letecký rejstřík

Registr letadel (nebo jiný název letecký rejstřík) je státním orgánem. Eviduje letadla osob (i právnických), jejichž sídlem je ČR. image více ....


A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

S

SID

Standart Instrument Departure. Standardní přístrojová odletová trať. Je to trať, po které letí letadlo po vzletu k prvnimu traťovému bodu. Součást AIP image více ....


Směr větru

Směr větru se udává stranou odkud vítr vane. image více ....


Směrovka

Směrovka je nesprávný název. Správný název je svislá ocasní plocha - zkráceně SOP.

image

Svislá ocasní plocha se skládá z nepohyblivé kýlovky a pohyblivé směrovky - směrového kormidla.

Směrovka ovládá bočení letadla podle svislé osy. image více ....STAR

Standart Instrument Arrival Route. Standardní přístrojová příletová trať. Je to trať, po které letadlo letí z posledního bodu tratě do bodu IAF, kde začíná přistrojové přiblížení. Součást AIP

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
image více ....

Stojánka

Stojánka je místo na letišti, kde jsou zaparkovaná letadla. image více ....


A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

Š


Štíhlost křídla

Štíhlost křídla vyjadřuje rozdíl mezi křídly zobrazenými na obrázku, rozdíl mezi křídly, které mají stejnou plochu, ale liší se u nich poměr rozpětí a hloubky křídla.

image image image více ....


A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

T

Termika

Termika je souhrný pojem pro stoupající masy ohřátého vzduchu. Odborný termín je konvekce. image více ....Torzní skříň

Torzní skříň křídla zajišťuje tuhost křídla v krutu.

Torzní skříň tvoří: nosník křídla, náběžná hrana a potah křídla před nosníkem.

image
image více ....


Turbulence v atmosféře

Turbulentní proudění vzduchu vzniká i v atmosféře okolo země. Na letu letadla se projevuje kymácením letadla. Ztěžuje pilotům řízení letadla a cestujícím znepříjemňuje let.

Atmosférická turbulence se hodnotí v závislosti na intenzitě jako:

 • slabá - Rychlost vertikálních nárazů (poryvů větru) je 1-5 m/s. Letadlo se mírně houpe, jen zřídka se pozorují nevelké jednotlivé nárazy, které při delším trvání mohou způsobit u některých cestujících nepříjemné pocity.
 • mírná - Rychlost jednotlivých nárazů je 5-10 m/s. Nárazy jsou časté, houpání letadla se zvětšuje. Charakteristické je mírné kmitání a změny výšky.
 • silná – Rychlost jednotlivých nárazů dosahuje hodnot 10-15 m/s. Je provázeno častými prudkými náklony letadla a změnami kurzu letu. Letadlo se chvílemi propadá, jsou pociťovány silné údery. Neupevněné předměty mění své místo, při chůzi na palubě může dojít ke zranění.
 • velmi silná – Jednotlivé nárazy 15 m/s a více. Způsobují prudké pohazování letadlem, které se neustále kolébá ze strany na stranu, hned se propadá, hned je zas vyhazováno. Výška i kurz se často mění. Pokud cestující nejsou připoutáni v sedadlech, mohou utrpět i vážná zranění.

V závislosti na příčinách vzniku se turbulence dělí na:

 • termickou
 • dynamickou
 • mechanickou
image více ....

A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

ÚA C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

U

Umělý horizont

Umělý horizont umožňuje řídit letadlo bez viditelnosti země (let IFR). Tedy v noci, v mraku, v mlze. Indikuje příčný náklon a podélný sklon letadla. image
image více ....


A C D G H I J K L M N O P R S Š T U V

V


Výškovka

Výškovkou se běžně myslí celé vodorovné ocasní plochy - zkráceně VOP.

image

Vodorovná ocasní plocha se skládá z nepohyblivého stabilizátoru a pohyblivé výškovky - výškového kormidla.

Výškovka ovládá klonění letadla podle příčné osy. image více ....
Vztlakové klapky

Vztlakové klapky jsou plochy na odtokové hraně křídla, kterými se zvětšuje nebo zmenšuje zakřivení profilu křídla.

Vysunou-li se klapky dolů, zvýší se vztlak na křídle a letadlo může letět pomaleji. Zvedání klapek nahoru se používá u větroňů. Sníží se tak odpor profilu křídla a docílí se tak lepšího klouzavého poměru při vysokých rychlostech letu.

image
image více ....