Motor MVVS 26 IFS-RC

image

MVVS 26 IFS-RC stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.10.2004

Motor jsem pořídil do motoráku 2 m třídy Extra 300S.

image
Stručně
typ:MVVS 26 ccm IFS (1.60)
kat.č.:3094I
objem:25.7 ccm
vrtání:33 mm
zdvih:30 mm
výkon:2.8 kW
Obsah krabice stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
30.10.2004

Krabice obsahuje:

  • motor
  • karburátor Walbro WT405
  • svíčku Brisk UR17
  • návod k motoru v angličtině a češtině (1x A4)
  • samolepky s logem MVVS pro nalepení na model
  • elektronické zapalování Vlach EZM 1 TI
  • návod k zapalování pouze v angličtině (1x A4)
  • samolepku s logem Vlach
  • klíč na svíčku

Návod k motoru je stručný, ale dostatečný. Začátečníka ale jeho stručnost asi zaskočí. Určitě by zde mohlo být popsána instalace motoru a uspořádání táhel pro ovládání plynu a sytiče.

Že je návod k zapalování jen v angličtině je hrubka.

Tlumič stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
03.11.2004

Mám tlumič typ 3270. Je to hrnec s osou rovnoběžnou s osou kliky. Má dva výfuky orientované šikmo dolů.

image

Tlumič má hmotnost 170 g. Pro zvědavce: tlumič není prázdná nádoba - uvnitř jsou vidět dvě děrované přepážky.

Montáž tlumiče stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
03.11.2004

Tlumič je připevněn k motoru dvěma imbusy.

Problém je, že šrouby jsou utopeny "uvnitř" tlumiče a můj klíč dlouhý 60 mm nedosáhne až na dno díry.

Vhodné klíče  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.08.2006

Problém hlubokých děr v tlumiči motoru MVVS 26 jsem vyřešil nákupem sady dlouhých imbusů.

I když byla cena podezřele nízká, imbusy jsou z dobrého materiálu a stále slouží.

Ovládání sytiče stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
31.10.2004

Přemýšlím nad instalací a ovládáním motoru. Ovládání škrtící klapky je jasné. Ale vrtá mi hlavou, jak udělat ovládání klapky sytiče. Tu je třeba zavřít při protáčení motoru před startem. Je tedy třeba nějak elegantně vyvést ovládání sytiče ven na povrch modelu.

Bohužel na všech fotkách je vidět motor a karburátor je ze strany páky škrtící klapky. Páka sytiče je na druhé straně a nikde jsem neviděl fotku, ze které by bylo patrné ovládání sytiče.

Až z fotek od Honzy Chalupeckého je vše jasné. Zejména z této:

image
Druhá páka škrtící klapky na opačné straně karburátoru je opatřena čepem, který v poloze plný plyn zapadne do výřezu v páce sytiče. Protože je škrtící klapka ovládána lankem, zůstane po stažení plynu čep zaháknutý ve výřezu páky sytiče. Klapka sytiče je tak zavřená a škrtící klapka otevřená. Při dalším přidání plynu se páka sytiče uvolní, klapka sytiče se silou pružiny otevře a pružina škrtící klapky může škrtící klapku při stažení plynu přivřít.
Ovládání sytiče lépe  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
17.09.2005

Teď, když mám sejmutý kryt motoru a počasí mě neláká ven mohu dořešit ovládání sytiče. Nemohu klapku sytiče úplně zavřít. Strkám do ní prstem skrz vstup chladícího vzduchu v krytu motoru. Poloměr klapky vytváří malou páku a bříško prstu je moc měkké. Nedokážu tak klapku zatlačit až do úplně zavřené polohy. Sytič potom nepracuje jak má.

Udělám to asi jako Lumír Moucha z MK Lipence. Ten přidělal k páce sytiče páčku z ohnutého šroubu.

image

Ovládání plynu a sytiče znova  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.08.2006

Protože stále přichází dotazy na ovládání karburátoru a sytiče zejména, pokusím se stručně a jasně zrekapitulovat mnou použité řešení.

Plyn je ovládán servem umístěným ve výřezu v domku hned za motorem. Na páce škrtící klapky je ponechána pružina, která vrací klapku do zavřené polohy a servo tahá proti této pružině. Páka serva je spojena s pákou karburátoru tenkým ocelovám drátem s kovovou vidličkou u serva a okem na drátu u karburátoru. Drát přenáší jen tah.

Aretační šroub, který má nastavovat volnoběžnou polohu škrtící klapky, jsem odstranil. Volnoběh zajišťuje nastavení polohy serva na vysílači. Mohu tak motor z vysílače zastavit úplným zavřením klapky plynu.

Sytič je ovládán ručně před startováním motoru. Není ovládán druhým servem. Hřídelka páky ovládání plynu vystupuje na druhé straně karburátoru a je opatřena malou páčkou. Do otvoru v této páčce je vsazen šroub hlavou k tělesu karburátoru zajištěný matkou. V poloze volnoběh se dráha šroubu protne s plastovým "kotoučkem" na páce sytiče, když je sytič zapnutý. Toho se využívá k zajištění sytiče v poloze zapnuto.

Zatlačením prstem na klapku sytiče (vystupuje v poloze vypnuto nad obrys karburátoru) se klapka přestaví do polohy zapnuto (klapka uzavře otvor difuzoru), stažením plynu na volnoběh zapadne šroubek páky plynu do výřezu udělaného v plastovém kotoučku a klapka sytiče tak zůstane zajištěna v zavřené poloze. Múžeme startovat.

Sytič se vypne krátkým přidáním plynu. Šroubek se vysmekne ze zářeziu v plastovém kotoučku a pružina otevře klapku sytiče. Sytič je vypnutý. Kotouček na páce sytiče se už nemůže protnout se šroubkem na páce plynu (škrtící klapky).

image
Pohled na páčku na hřídelce škrtící klapky se šroubkem (na snímku nahoře) a plastový kotouček na hřídelce klapky sytiče se zářezem pro šroubek. Plyn je v poloze volnoběh, klapka sytiče v poloze uzavírající difuzor. Páka plynu je na druhé straně karburátoru.
Záběh stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
14.08.2005

Motor jsem zabíhal v modelu asi 1/2 hodiny. Od prvního spuštění a jednoduchého nastavení hlavní a volnoběžné jehly má naprosto spolehlivý chod.

image

Pro záběh jsem koupil olej Shell Advance Scooter Plus 2T. Míchám ho 1:40.

Startování stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
31.08.2005

Motor startuje bez problémů. Na rozdíl od žhavíků snadněji teplý než studený.


image více ...
Nářadí stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
08.09.2005

test

nářadípoužití
Co je tu nového (provoz a údržba chronologicky) stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

Přehled dalších změn image

Užitečné adresy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.08.2006

Manuál k motoru - anglicky, pro typy 26 i 35