image

Chybystálý odkaz / permalink

09.11.2005

Při sledování svých i cizích videí vidím různé chyby.

Příliš krátké záběrystálý odkaz / permalink

09.11.2005

Příliš kráté záběry neumožňují divákovi zorientovat se, co vlastně v záběru vidí.

Má-li mít divák možnost seznámit se s objekty v záběru, měl by záběr trvat alespoň dvě tři vteřiny.

Příliš detailní záběrystálý odkaz / permalink

09.11.2005

Nerozumné a nadměrné používání přiblížení - zoomu snižuje pro diváka čitelnost filmu.

Filmař přitom těžko drží pohybující se objekt v záběru a záběr je příliš roztřesený.

Švenkování sem tamstálý odkaz / permalink

10.11.2005

Občas se kameramanovi stane, že přejíždí kamerou přes scénu - švenkuje a najednou si v hledáčku všimne, že přejel něco zajímavého a na chvilku se vrátí. Potom zase pokračuje ve švenkování.

Působí to špatně nerozhodností. Někdy jde zachránit část takového záběru střihem. Lepší je ale vyvarovat se takových záběrů už při natáčení. Vedení kamery by mělo být co nejklidnější.

Je třeba co nejvíce předvídat a ještě lepší je sledovat scénu nejen v hledáčku, ale i druhým okem, které vidí to, co v hledáčku vidět ještě není.

Při filmování letícího modelu je někdy těžké se takovému pohybu kamery sem tam vyhnout. Sledujete-li letící model a očekáváte otočku tak jak ji pilot provedl několikrát a on zatočí na druhou stranu, tak vyrobíte záběr, kdy bude kamera chvilku v protipohybu. Takové situaci lze zamezit tím, že budete model filmovat s menším přiblížením. Nebudete potom muset tak úzkostlivě kamerou sledovat jeho pohyb.

Snažte se pořídit co nejvíce statických záběrú, kde se pohybuje něco před kamerou a kamera je nehybná.

Kácející se záběrstálý odkaz / permalink

29.06.2009

Častou chybou je nedodržení svislých a vodorovných linií.

Problém vzniká tím, že držení malé kamery je málo stabilní a kameraman snadno bezděčně kameru nakloní nalevo nebo napravo. Zvlášť, když v záběru není výrazná (v hledáčku dobře patrná) vodorovná nebo svislá linie. Při promítání velkého obrazu je ale každá odchylka mnohem lépe viditelná a je rušivá.

Při pohledu do hledáčku lze kontrolovat svislé linie třeba srovnáním hrany budovy nebo sloupu s levým okrajem hledáčku, vodorovné linie napoví třeba dolní okraje střech nebo základny mraků, hladina vody. Naopak vzdálený horizont může někdy svést kameramana k polohování kamery podle něho i když čára horizontu není vodorovná. Velkou výhodou je snímání ze stativu.

Pozor na okrajestálý odkaz / permalink

15.11.2005

Pokud budete natočené video převádět na DVD video pro promítání na televizi, nevyužívejte v záběrech plnou plochu "políčka". Okraje totiž budou oříznuty.

Nepůsobí potom dobře, když filmovaný objekt mizí na chvilku mimo záběr.

Když například model letadla provádí v záběru nehybné kamery přemet. Na obrazovce počítače je model během přemetu vidět stále, při promítání na televizi model na chvíli zmizí za okrajem obrazovky.

Jiný příklad. Filmujete v místnosti rozhovor dvou osob a nemůžete ustoupit tak daleko, abyste měli v záběru celé hlavy obou. Uděláte záběr, kdy na levém okraji je část obličeje jednoho, na pravém okraji druhého. Po sestřihu a převedení na DVD uvidíte na obrazovce televize táběr prázdné místnosti a uslyšíte hlasy nafilmovaných osob. Jejich obličeje jsou za okrajem obrazovky.

Chybí popis situacestálý odkaz / permalink

10.11.2005

Kameraman pořídí plno záběrů objektu jeho zájmu, ale nepořídí žádný, kde je vidět, kde se děj odehrává.

Takový záběr nemusí být dlouhý, spíše je důležité zajistit si dostatečný odstup. Pokud odstoupit nelze, stačí přehlédnout scénu panoramatickým záběrem. Důležité je, podat divákovi informaci, co a kde se v prostoru nalézá.

Při filmování leteckých modelů chybějící celkový záběr vede k toomu, že si divák nedovede udělat představu, jak je filmovaný model veliký a jak rychle se pohybuje.

Použití efektůstálý odkaz / permalink

17.08.2007

Kamery běžně zvládají různé efekty. Můžete točit s inverzními barvami, můžete nastavit záznam tak, že natočený materiál vypadá jako starý černobílý film, můžete nastavit různé přechody mezy záběry, stmívačky a podobně. Pokud chcete s pořízeným záběrem dále pracovat, vyhněte se použití těchto efektů.

Prakticky vše co kamera nabízí můžete zařídit až při střihu záznamu v počítači. Efekt zaznamenaný na pásku už při natáčení je však už neodstranitelný a zbavíte se ho už jen odstřižením příslušné části záběru.

Pokud tedy nemůžete odolat použití nějakého efektu, použijte ho jen opravdu výjimečně. A to i v případě, když film už nechcete zpracovávat v počítači. Méně je více.

Viz také

Základy