image

Publikace videa stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.01.2018
image

Po setříhání videa mám výsledek své práce ve svém počítači a je třeba vymyslet v jaké podobě, tedy jak a na jakém médiu, chci svůj výtvor prezentovat, publikovat, jak ho dostat k divákům.

Mějte na paměti, kolik práce vám dalo vytvořit vaše video! A vězte, že špatným předvedením svého dílka můžete hodně pokazit. Aby bylo vaše dílko diváky příznivě přijato, musíte ho nějakým odpovídajícím způsobem předvést.


Promítání stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.01.2018

Není to tak dávno, kdy jedinou možností, jak natočit vlastní filmeček, byla kamera na film 8mm. Film byl němý, promítat šel jenom tak, jak to ukazuje tohle video:

Pokrok za posledních cca 20 let je obrovský, v podstatě každý může natočit video, schopnost natáčet video má i fotoaparát nebo telefon. Obrovsky se zvětšily možnosti, jak svoje videa sdílet. Už to není jen místnost se zatemněným oknem a vaši nejbližší na židlích před plátnem.přehled kapitol:

  1. Publikace videa

(zveřejněno v rubrice Fotografie a video | Video | Sřih videa)