image
Historická stránka

Informace na této stránce již nejsou poplatné době. Text vznikl v době, kdy platily jiné věci, doba pokročila a vše je jinak. Někomu se ale historická informace může hodit, proto jsem stránku zachoval.

Obecné poznatky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.05.2005

Je dobré si vypnout spořič obrazovky. Aktivuje-li se spořič ve chvíli, kdy zrovna grabujete, vypadne vám spousta snímků. Podobně třeba když vám přijde nový mail, oznámení o jeho přichodu může proces grabování také narušit. Vypněte tedy ostatní programy.

Při dalším zpracování videa je možné pracovat v jiných programech.

Při zpracování videa v počítači výsledný obraz komprimacemi a případným zmenšováním tmavne.

Při prohlížení výsledku vaší práce se někdy stane, že při posunutí filmu vpřed zmizí zvuk. Je to chyba přehrávače. Ne vašeho filmu.

Poznámka k velikosti souborů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.01.2006

Pokud budete chtít video stažené do počítače archivovat (Archivace zdrojového videa), stahujte ho po kratších časových úsecích. Tak velkých, aby se vám na zamýšlené médium vešly.

Na jedno DVD se vejde cca 20 minut záznamu.

Jména souborů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.12.2006

Dávejte videím staženým do počítače nějaké smysluplné názvy.

Místo nic neříkajícího capture_1 zadejte třeba capture_vanoce2005_001. Bude se vám s videem lépe pracovat. Uvědomte si, že můžete se staženým videem pracovat třeba za měsíc. To se vám určitě bude lépe pracovat s videi:

  capture_soutez_praha_001.avi
  capture_soutez_praha_002.avi
  capture_soutez_praha_003.avi
  capture_vanoce2005_001.avi
  capture_vanoce2005_002.avi

než s videi pojmenovanými takto:

  capture_1.avi
  capture_10.avi
  capture_2.avi
  capture_23.avi
  capture_6.avi

Rozdělte soubory do adresářů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.05.2007

Už při stahování videa do počítače vznikají na vašem disku velké soubory a s počtem rozpracovaných filmů jejich počet stále roste. Při zpracovávání videa - při střihu a generování distribučních kopií videa vzniknou desítky a někdy i stovky dalších souborů. Abyste byli schopni soubory archivovat, mazat a vůbec se v nich nějak vyznali, je nutností rozdělit je nějak do adresářů.

Když to neuděláte, nebudete za chvíli vědět co patří ke kterému vašemu projektu - filmu. Zpočátku se to zdá nepodstatné, ale ve chvíli, kdy budete potřebovat uvolnit místo na vašem disku pro nějaký nový film a budete chtít vymazat soubory související s již hotovým nastříhaným filmen, budete marně zkoumat co k čemu patří a s velkou pravděpodobností vymažete něco co jste vymazat neměli.

Moje standardní adresářová struktura stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
20.05.2007

Já rozděluji soubory do adresářů tak, abych věděl, co patří ke kterému projektu a co musím archivovat a co mohu smazat.

image

V adresáři video mám podadresáře s jednotlivými projekty. Jména těchto adresářů jsou smysluplná a pokud možno unikátní. To znamená, že adresář, ve kterém budu stříhat dovolenou, se nebude jmenovat dovolena, ale třeba dovolena_italie_2006. Až někdy později budu potřebovat z archivní kopie nahrát projekt zpátky do počítače, nebude se mi aktuální projekt dovolena plést s projektem dovolena do počítače znovu nahraným z archivního média.

V adresáři jednotlivých projektů mám víceméně shodnou podadresářovou strukturu:

<projekt> podadresář projektu
  doc zde mám dokumenty se svými poznámkami, s poznámkami a připomínkami jiných atp.
tento adresář archivuji
  capture zde jsou videa stažená z kamery, s těmito videi pracuji ve střihovém programu
nezpracovaná videa v plném rozlišení - v takovém, jako jsou na originálním pásku
tento adresář archivuji
   new sem stahuji videa z kamery a potom je kopíruji do capture
přes další adresář stahuji videa proto, protože občas potřebuji něco z pásku dostat znova a nerad bych si přepsal něco jiného v capture pod stejným jménem již dříve zapsané
adresář by měl být po zpracování načteného videa prázdný
  titles sem ukládám soubory s titulky
tento adresář archivuji
   standard sem ukládám soubory s titulky, které se vyskytují standardně ve všech filmech, mohu je tak snadno kopírovat z projektu do projektu
tento adresář archivuji
  titles sem ukládám statické obrázky - většinou fotografie, které ve filmu použiji
tento adresář archivuji
  distribution sem generuji videa distribuovaná jako jednotlivé soubory (wmv, ...)
  DVD sem generuji videa, která slouží jako zdroj pro sestavení obsahu DVD (m2v, wav, mcses)
sem umísťuji projekty programů pro sestavení DVD
tento adresář archivuji

Abych nemusel adresáře ručně vytvářet a vzpomínat, jak je mám nazvat, mám prázdnou kopii s kompletní adresářovou strukturou nazvanou "empty". Tu vezmu, nakopíruji a přejmenuji je jménem nového projektu.

Co je užitečné v průběhu stahování dělat stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.01.2006

Stříhání videa je časově náročná záležitost. Je dobré využít každé chvilky.

Už při stahování videa do počítače si dělám poznámky o sledu scén. Mám tak podklad k budoucímu scénáři.

Pokud má být výsledný film reportáží, zapisuji si také informace o čase natáčení. Tyto časové údaje budu moci potom využít při výrobě filmu. datum a čas natáčení zaznamenaný na pásku se totiž do počítače nepřenese.

Stahování videa po jednotlivých scénách stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.12.2006

Některé programy stahují video z kamery do jednoho AVI souboru, jehož velikost se odvíjí jen od toho, kdy stahování stopnete. Některé programy nabízí stahování videa do více AVI souborů - co záběr, to jeden soubor.

Druhý způsob - tedy co scéna to jeden AVI soubor - jeví se mi praktičtější. Počítač má s více menšími soubory méně práce než s jedním mnohagigabajtovým souborem a i já mám jednodušší práci při archivaci těchto souborů.

Video po jednotlivých scénách stahuji programem WinDV.

Programy jako je například Pinnacle Studio umí pracovat i s těmito jednotlivými zdrojovými soubory.


imageProgramy pro stahování videa do počítačeStažení videa do počítače z analogové kameryimage