image

Záběh nového motorustálý odkaz / permalink

31.12.2003
 • Je třeba motor zabíhat?
 • Je třeba motor zabíhat mimo model ve stojanu nebo v modelu?
 • Mohu s modelem a novým motorem rovnou na letiště?
 • Ano, nový motor je třeba zaběhnout. Je to proto, protože nezaběhnutý motor vám může v nevhodnou dobu zhasnout, nemusí dávat dostatečný výkon pro bezpečný let vašeho modelu atd. Záběh netrvá dlouho, není složitý a začátečníkovi dá možnost se s motorem seznámit. Určitě se podívejte do návodu k obsluze vašeho motoru. Například MVVS doporučuje záběh v délce 15 minut.

  Zabíhat motor jděte na letiště. Už jen proto, že doma byste rušili své sousedy. Také výfukové plyny obsahující kapičky oleje jsou nepříjemným průvodním jevem. Vyzkoušel jsem si jako kluk krátký chod motoru v místnosti a opravdu to za to nestojí!

  Zabíhat můžete ve speciálním stojanu nebo přímo v modelu. Stojan má tu výhodu, že snadněji najdete a odstraníte chyby v palivové instalaci a manipulace s motorem je pohodlnější. Pokud provedete správně instalaci motoru, můžete motor zabíhat i v modelu. Ověříte si tak palivovou instalaci modelu a po zaběhnutí motoru můžete hned letět.

  Motor se zabíhá s vrtulí. Chod bez vrtule je pro motor nebezpečný. Motor se dostatečně nechladí a hrozí zadření.

  Nastartování nového motorustálý odkaz / permalink

  13.01.2005

  • Naplňte nádrž (viz Tankování palivaTankováni paliva).
  • Model je třeba zajistit proti pohybu. Pomocník bude držet letadlo za trup před ocasními plochami a případně z náběžnou hranu křídla. Malé modely je možno umístit do nějakého stojanu. Pokud jste sami, s výhodou můžete použít stanového kolíku a uvázání modelu za ocasní plochy nebo ostruhu.
  • Připravte si žhavení tak, aby se vám přívodní dráty nezapletly do vrtule.
  • Zapněte vysílač a přijímač (vysílač první, přijímač druhý) a přesuňte knipl plynu do polohyplný plyn (karburátor je naplno otevřen, viz Motory - montáž).
  • Otevřete hlavní jehlu na zhruba tři otáčky (výrobce uvádí doporučenou polohu jehly) - menší chybou je větší otevření jehly.
  • Nasajte palivo. Palcem nebo ukazovákem levé ruky ucpěte sání karburátoru (otvor karburátoru) a motor asi 3x rychle protočte (bez žhavení) uchopením vrtule dvěma prsty v poloze asi 3 hodiny ve směru otáčení motoru (z pohledu zepředu proti směru hodinových ručiček). Hadičkou přivodu paliva by mělo viditelně proudit palivo do karburátoru (při prohození se bublinky nebo sloupec paliva posune k motoru). Můžete také zkusit stříknout trochu paliva rovnou do karburátoru.
  • Startujte. Stáhněte plyn - karburátor by měl být otevřen zhruba z 1/5. Nasaďte žhavení a rychle protočte motor. Po několika protočeních by měl naskočit. Nenaskočí-li, sundejte žhavení a znovu mu nasajte (viz předchozí bod).
  • Nenaskočí-li, zkuste, zda není motor zalit palivem. Sundejte žhavení a obraťte model tak, aby hlava válce směřovala šikmo k zemi a z výfuku mohlo vytékat palivo. Protočte několikrát (pomalu) motor, aby se palivo ze skříně motoru dostalo výfukem pryč z motoru (tzv. "uchlastaný" motor). Poznáte to podle toho, že motor klade v hodní úvrati nezvykle velký odpor.

   Pokud motor nejde přes horní úvrať protočit, kývejte vrtulí ze strany na stranu.

  • Startujte.
  • Nemá-li motor snahu ani zabafat, má nedostatek paliva. Nasajte mu.
  • Nemá-li motor žádnou snahu chytit, zkontrolujte žhavení. Nasaďte do koncovky žhavení náhradní svíčku. Měla by světle červeně žhnout. Nežhne-li, máte vybitou baterii a můžete jít domů nabíjet. Žhne-li, vymontujte svíčku z motoru a zkuste, zda žhne také. Nežhne-li, vyměňte ji. Žhne-li, namontujte ji zpátky a pokračujte bodem 4.
  • Motor naskočil a běží. Hurá, můžete pokračovat základním seřízením

  Seřízení motoru pro záběhstálý odkaz / permalink

  12.12.2004

  Seřízení motoru pro záběh vyžaduje udržet motor v chodu a zajistit mu chod s velmi bohatou směsí - kvůli dobrému mazání a chlazení. Motor při záběhu běží s úplně otevřeným šoupátkem karburátoru - s největší dírou pro vstup vzduchu.

  • Motor naskočil a běží. Přidávejte postupně plyn a snažte se udržet motor v chodu následujícími zásahy do seřízení hlavní trysky (volnoběžná nás v tuto chvíli nezajímá). Zkuste jehlu pomalu otvírat. Otáčky:
   • klesají za koktavého zvuku motoru (přiliš bohatý)- pokračujte bodem "Přivírejte jehlu"
   • stoupají, motor byl příliš chudý - pokračujte bodem "Otvírejte jehlu"
  • Další seřizování dělejte a záběh motoru proveďte s plným plynem - tedy s úplně otevřeným vstupem vzduchu do motoru.
  • Otvírejte jehlu tak dlouho, dokud nedosáhnete maxima otáček a daší otvírání jehly vede ke snižování otáček a koktání motoru.
  • Přivírejte jehlu tak dlouho, dokud to vede ke zvyšování otáček.
  • Pokud motor běží už více než 15-20 vteřin, odpojte žhavení.
  • Jehlu ještě malinko otevřete až dosáhnete mírně nepravidelného chodu. Obohatíte tak malinko směs a motor se bude lépa mazat. Projeví se to větší kouřivostí motoru. V tomto režimu nechte motor běžet doporučovanou dobu pro záběh (15 minut?). Motor by si po celou dobu měl udržovat přibližně stejné otáčky. Pokud po minutě dvou najednou ztrácí otáčky až do zastavení, znamená to, že se zadírá. Nastartujte ho znovu a hlavní jehlu ještě trochu otevřete aby se motor ještě více mazal (motor běží na opravdu velmi bohatou směs - množství oleje opouštějícího výfuk je značné).
  • Záběh ukončete zavřením karburátoru pákou plynu a stažením trimu. Nechce-li motor zhasnout, ucpěte mu karburátor prstem.

  Seřízení pro první let:

  • Dotankujte nádrž.
  • Zapněte přijímač a vysílač a přesuňte knipl plynu do polohy cca 1/4 plynu.
  • Nasajte palivo (palec nebo nastříknutí stříkačkou).
  • Nasaďte žhavení a nastartujte motor.
  • Nedaří-li se, startujte motor s kniplem v poloze plný plyn.
  • Po cca 15 vteřinách chodu odpojte žhavení.
  • Pomalu přidejte plyn na plný plyn.
  • Nepatrným přivíráním jehly nalaďte vysoké otáčky (chcete-li ještě zabíhat za letu volte otáčky nepatrně nižší.
  • Pomocník zvedne model ze země a podrží ho svisle v poloze motorem nahoru. Motor by měr držet otáčky. Klesají-li, je motor chudý. Pomocník dá model vodorovně a vy malinko pootevřete jehlu. Opakujte bod 9.
  • Pomocník drží model vodorovně a sklopí ko motorem cca 30-45° k zemi. Motor by měl držet stejné otáčky. Pokud otáčky klesají, je příliš bohatý.
  • Stáhněte plyn na volnoběh. Motor by měl udržovat v mírně nepravidekném chodu nízké otáčky. Klesají-li až hrozí zastavení, je příliš bohatý a je třeba přivřít volnoběžnou jehlu.
  • Pomalu přidávejte. Motor by měl plynule přecházet do vyšších otáček. Pokud nejde za plynem a má tendenci zhasnout, zkuste otevřít volnoběžnou jehlu.
  • Laborování provádějte za neustálého zkoušení volnoběhu a přechodů volnoběh - plný plyn.

  Projev motoru za letu:

  • Motoru ve vodorovném letu nebo při stoupání padají otáčky. Po převedení do klesání nebo ubrání plynu se rozbíhá. Motor je chudý. Přistaňte a trošku pootevřete hlavní jehlu.
  • Motoru ve vodorovném letu tarokuje a při stoupání běží dobře. Motor je bohatý. Přistaňte a trošku přivřete hlavní jehlu.
  • Motor se po několika minutách letu zastaví plynulým poklesem otáček. Motor není zaběhlý a zadírá se. Buď pokračujte záběhemn na zemi nebo létejte s bohatší směsí.
  • Motor se náhle zastaví - došlo palivo :-)

  stálý odkaz / permalink