image

Bezpečnostní opatřenístálý odkaz / permalink

31.12.2003
Motor v modelu je pri provozu modelu z pricipu své činnosti dalším zdrojem nebezpečí. Otáčející se vrtule má velkou kinetickou energii, motor jako takový je velká hmota soustředěná do malého prostoru plná ostrých hran. I teplota motoru je rizikovým faktorem. Dbejte proto při létání s motorovým modelem opatrnosti.

Pozvěte si pomocníkastálý odkaz / permalink

31.12.2003
Při manipulaci s modelem je výhodné využít služeb pomocníka. Předem ho však poučte, co budete dělat a jak se budete dorozumívat. Za běhu motoru si toho už moc nepovíte.
Pomocník vám bude držet model při startování motoru. Bude vám zvedat model do svislé polohy při jeho ladění.

Zajistěte si prostor pro nahazovánístálý odkaz / permalink

31.12.2003
Při nahazování motoru a jeho ladění odežeňte diváky z roviny otáčení vrtule. Pokud vrtule praskne, její list může příhlížející zranit. Platí to i pro vás. Taky výfukové zplodiny směrujte tak, aby nešly na odstavené automobily. Z výfuku jde olej a ten dovede nadělat na karosérii nepěkné skvrny.

Nespěchejtestálý odkaz / permalink

31.12.2003

Při ladění motoru pracujte vždy s rozmyslem a nespěchejte. Při otáčení jehlou za chodu motoru přistupujte k modelu zezadu - obejděte si model, postavte se za křídlo a odtud s motorem manipulujte. Zabráníte tak náhodnému styku vrtule s vaším rukávem, bundou, se šroubovákem atp.

Při manipulaci s modelem s běžícím motorem používejte obě ruce. Držíte-li model jednou rukou, snadno se vám může stát, že se vám model znečistěný od výfukových zplodin v ruce smekne.

Vysoké teplotystálý odkaz / permalink

31.12.2003
Dejte si pozor na odkryté části motoru kvůli jejich teplotě. Hlava motoru i tlumíč výfuku jsou za chodu motoru velmi horké. Motor bývá za teplého počasí horký i chvíli po přistání. Náhodným dotykem pokožky byste si mohli způsobit nepříjemný puchýř.

Kontrolujtestálý odkaz / permalink

31.12.2003
I motor je třeba před letem kontrolovat. Zkontrolujte, zda se na motoru za letu něco neuvolnilo. Zabráníte tak ztrátě tlumiče nebo karburátoru za letu.
Po tvrdém přistání ja na místě zkontrolovat i závěs motoru. Dřevěné lože mohlo praknout, šrouby se mohly vytrhnout atp.Jednou za čas věnujte pozornost uložení motoru. Zkontrolujte, zda jsou v pořádku všechny šrouby a zda je v pořádku motorová přepážka.

Létánístálý odkaz / permalink

31.12.2003
Pro létání s motorovým modelem platí stejné zásady jako pro létání s jakýmkoli jiným modelem.
Viz Bezpečnost provozu modelů.