image

Registr letadelstálý odkaz / permalink

24.03.2008

Imatrikulace, imatrikulační značkystálý odkaz / permalink

27.05.2010

Podobně jako automobily mají i letadla svoje registrační značky. Říká se jim také imatrikulace, imatrikulační značky.

image

Přečtete-li imatrikulační značku letadla stojícího na letišti, letícího kolem vás nebo letadla na fotografii, budete vědět, ze které země letadlo je a pohledem do leteckého rejstříku i zjistíte kdo je jeho vlastníkem.

Značky přiděluje ICAO. Přehled značení najdete třeba na wikipedia.org/Aircraft_registration.

Naše letadla mají přidělenou značku OK. V dobách vzniku Československa to bylo L-B. Značka je dopněna třemi dalšími znaky. Bezmotorové letouny mají za OK čtyři číslice.

Registr letadel, letecký rejstříkstálý odkaz / permalink

29.05.2010

Registr letadel (nebo jiný název letecký rejstřík) je státním orgánem. Eviduje letadla osob (i právnických), jejichž sídlem je ČR.

U nás registr spravuje Úřad pro civilní letectví. Registr je veřejný a na stránce ÚCL Letadla - Letecký rejstřík si můžete údaje o letadle sami vyhledat.

Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

  • vlastník
  • provozovatel
  • rejstříková značka
  • typ a výrobní číslo letadla
  • ostatní základní technické údaje
  • zřízení zástavního práva k letadlu, součástem letadla a náhradním dílům k letadlu a jeho součástem
  • letadlová adresa, byla-li přidělena
  • datum zápisu a výmazu letadla z leteckého rejstříku


imageOrganizace letectví