image

Vybrané pojmy z oblasti řízení leteckého provozu a navigace  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.12.2017

A

ACC Area Control Service - řídí tranzitní lety. Například ACC Praha řídí letadla přelétávající přes Českou republiku.image více ....
Aerodrome Control Service řídí přistávání a starty letadel na letišti. Služba (TWR - tower) funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.image více ....
AGL

Above Ground Level - výška nad zemíimage více ....

AIP Aeronutical Information Publication. Letecká informační příručka. Více viz AIP.image více ....
AIS Aicraft Information Service - letecká informační službaimage více ....
altitude Výška nad hladinou moře.image více ....
AMSL Above Mean Sea Level. Nadmořská výška.image více ....
APP Approach Control Service - řídí přílety k letištím (přiblížení) a odlety z letišť. Služba funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.image více ....
ATC Air Traffic Control - řízení letového provozuimage více ....
ATIS Automatic Terminal Information Service - stanice na letišti, která ze záznamu přehrává podmínky pro přistání na letišti. Frekvence stanice viz na stránce Přehled stanic v leteckém pásmu, frekvence, kmitočty.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

C

CAT I Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 600 m.image více ....
CAT II Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 350 m. Výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft). image více ....
CAT III Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m. Výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft). image více ....
CAT III A Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m (656 ft). Výška rozhodnutí 30m (100 ft). image více ....
CAT III B Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 75 m (246 ft). Výška rozhodnutí je 15m (50 ft). image více ....
CEST Středoevropský letní čas (MESZ, SELČ). Více viz Čas CEST.image více ....
CET Středoevropský čas (MEZ, SEČ). Více viz Čas CET.image více ....
CTR Řízený okrsek letiště. Viz Co vidíme na mapě.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

D

DME Distance Measuring Equipment - měřič vzdálenosti.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

F

FAF Final Approach Fix - bod konečného přiblížení. Od tohoto bodu trať klesá až k prahu dráhy.image více ....
FAP Final Approach Point - bod konečného přiblíženíimage více ....
FL Flight Level - letová hladinaimage více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

G

GMT Greenwich Mean Time, čas na nultém poledníku v Greenwich.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

H

height Výška nad prahem dráhy.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

I

IAF Initial Approach Fix. Bod, kde končí příletová trať k letišti a začíná přiblížení na přistání.image více ....
IAS Indicated Airspeed - indikovaná vzdušná rychlostimage více ....
IFR Instrument Flight Rules. Pravidla pro let podle přístrojů.

Pod tímto pojmem se rozumí let s dodržením postupů (pravidel) pro let podle přístojů. Podstatné je, že piloti provádějí zatáčky, stoupání, klesání přesně stanoveným způsobem. To umožňuje řídícímu létání předvídat, kde bude sledované letadlo v příštích okamžicích.image více ....

ILS Přesný přibližovací maják. Viz také PRECISION. Přístroj v letadle ukazuje při sestupu odchylky od sestupového paprsku v horizontálním i vertikálním směru. Na mapě se pozná tak, že jsou u dráhy dva majáky se stejnou frekvencí. Jeden označený LLZ a druhý DME.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

L

letová hladina Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře image více ....
LLZ Lokalizér (localizer) - kurzový maják ILS.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

M

MAPt Missed Approach Point - bod zahájení postupu nezdařenéhp přiblížení.image více ....
MET Středoevropský čas. Více viz Čas MET.image více ....
MEZ Středoevropský čas v německy mluvících zemích (CET, SEČ). Více viz Čas CET.image více ....
MSL Mean Sea Level. Střední hladina moře.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

N

NON-PRECISION Přístrojové přiblížení na přistání.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

O

OCA Obstacle clearance altitude. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami.image více ....
OCH Obstacle clearance height. Bezpečná výška nad překážkami.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

P

PRECISION Frekvence navigačního zařízení pro přesné přiblížení na přistání ILS.image více ....
převodní výška Převodní výška je výška, od které se neudává výška letu nadmořskou výškou, ale letovou hladinou. Po průletu převodní výškou všichni nastavují na výškoměru tlak vzduchu 1013 hPa (29,92 IN HG). image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

Q

QFE Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na práh dráhy. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje výšku (height) nad prahem dráhy letiště, které QFE udalo. Srovnej s QNH.image více ....
QNH Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje nadmořskou výšku (altitude). Srovnej s QFE.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

S

SEČ Středoevropský čas (CET, MEZ). Více viz Čas CET.image více ....
SELČ Středoevropský letní čas (CEST, MESZ). Více viz Čas CEST.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

T

TA transition altitude = převodní výška. Viz převodní výška. image více ....
TAI Mezinárodní atomový čas. Více viz Čas TAI.image více ....
TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System - výstražný protisrážkový systém.image více ....
TL transition level = převodní hladiny. Viz převodní výška. image více ....
TMA Koncová řízená oblast letiště. Viz Co vidíme na mapě.image více ....
transition level Viz převodní výška image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

U

UT Universal Time - světový čas. Více viz Čas UT.image více ....
UT1 Světový astronomický čas na poledníku v Greenwich. Více viz Čas UT1.image více ....
UTC Universal Time Coordinated - koordinovaný světový čas. Více viz Čas UTC.image více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

V

VFR Visual Flight Rules. Pravidla pro let s viditelností země. image více ....
výška středního přiblížení Výška FAFimage více ....

A C D F G H I L M N O P Q S T U V W

W

WIP Works in Progress - probíhající práce.image více ....