image image

Flap stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.06.2006

Nastavení chování vztlakových klapek.

Your explorer must support SVG format. V˜ prohl˜e˜ mus˜ podporovat prohl˜en˜ SVG grafiky.
Jak se vyvolá

V menu Control (image) volbou Flap.

Souvislosti

Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví.

Nastavuje se Run time - doba přeběhu z původní polohy klapek do nové polohy - zpomalení. Je-li Fixed value nastaveno na OFF, mění se poloha klapek podle polohy zvoleného ovladače. Nastaví-li se v jednotlivých letových fázích procenta (-100% .. 0% .. +100%), budou se klapky po přepnutí letové fáze samy přestavovat do zvolené polohy.