image

Ovládání stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.07.2008

Něco z ovládání programu Google SketchUp:

Uživatelské rozhraní programu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.07.2008

Help stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.10.2009

Google SketchUp je program úzce navázaný na internet. Veškerá dokumentace programu je na internetu. Tedy i help. To Vás může zaskočit, třeba když si chcete něco po večerech kreslit třeba o dovolené v zapadlé chatě na horách bez připojení k internetu.

Ke stažení je jen manuál pro verzi 6.0 v pdf souboru: ug_sketchup_win.pdf.

Než tedy vyrazíte do míst, kde nebudete moci být online, tak si nějak musíte do vašeho počítače uložit části online nápovědy oblastí, kterými se budete zabývat.

Nástrojová lišta - Toolbar stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.07.2008

Nástrojová lišta - panel nástrojů - toolbar
Tlačítka pro volbu nejpoužívanějších nástrojů.

image

Zvolená konfigurace panelu nástrojů nyní obsahuje jen ty nástroje, se kterými se často pracuje. Mohli bychom nastavit všechny nástroje, ale ty by nám zbytečně zabíraly část pracovní plochy a činily by nabídku nepřehlednou. Úplně všechny nástroje jsou stejně přístupné přes jednotlivá menu.

Pokud se nyní kurzorem zastavíte na některé ikoně, objeví se po chvilce v její blízkosti anglicky název ikony. Pro základní orientaci je zde uveden překlad názvů a stručný popis funkce:

Select
(výběr)
Vybírá prvky nebo celé skupiny a komponenty pro provádění dalších operací. Klávesová zkratka: mezerník
Component
(komponeta)
Nabídne dialog pro seskupení vybraných prvků, skupin a komponent do nové komponenty.
Bucket
(vědro)
Nástroj pro vybarvení ploch barvou nebo texturou. Klávesová zkratka: B
Eraser
(mazací guma)
Nástroj pro mazání čar a skupin. S klávesami Ctrl a Shift také vyhlazuje a skrývá čáry. Klávesová zkratka: E
Rectangle
(obdélník)
Nástroj pro kreslení obdélníka nebo čtverce rovnoběžně se souřadným systémem. Klávesová zkratka: R

Line
(čára)
Nástroj pro kreslení rovných čar – úseček. Klávesová zkratka: L

Circle
(kruh)
Nástroj pro kreslení kruhu. Klávesová zkratka: C
Arc
(oblouk)
Nástroj pro kreslení oblouku. Klávesová zkratka: A
Polygon
(mnohoúhelník)
Nástroj pro kreslení pravidelného mnohoúhelníku.
Freehand
(volná ruka)
Nástroj pro kreslení křivek volnou rukou.
Move/Copy
(posun/kopie)
Nástroj pro přesun bodů, prvků, skupin a komponent nebo vytvoření jejich kopie nebo pole kopií. Klávesová zkratka: M
Push/Pull
(tlačit/táhnout)
Nástroj pro vytažení plochy do prostoru tak, že vzniká těleso. Plocha na tělese může být do něj také zatlačena. Klávesová zkratka: P
Rotate
(rotace)
Nástroj na rotaci vybraných prvků, skupin a komponent. Klávesová zkratka: Q
Follow Me
(tažení po křivce)
Nástroj pro srážení a zaoblení hran, vytvoření prostorového profilového tělesa – např. naohýbaná trubka.
Scale
(měřítko)
Nástroj pro rovnoměrné i nerovnoměrné zvětšení či zmenšení prvků, skupin a komponent, nebo také jejich zrcadlení. Klávesová zkratka: S

Offset

(rovnoběžný obrys)

Nástroj, pro vytvoření nového obrysu plochy s konstantní vzdáleností od vzoru (ekvidistanta). Klávesová zkratka: F

Tape Measure

(svinovací metr)

Nástroj pro měření libovolných vzdáleností, vytváření konstrukčních přímek a úseček. Klávesová zkratka: T

Dimension

(kóta)

Nástroj pro jednoduché kótování libovolných délek.

Protractor
(úhloměr)
Nástroj na měření úhlů a vytváření konstrukčních přímek pod požadovaným úhlem.

Text

(popisky)

Nástroj na vytváření prostých poznámek, popisek s odkazovou čárou, pozic.

Axes

(osy)

Nástroj na libovolné požadované umístění a orientaci souřadného systému do prostoru během tvorby modelu.

3D Text

(3D text)

Nástroj na vytvoření plošného nebo plastického 3D textu, který je složen z prvků a má vlastnosti modelu.

Section Plane

(řezná rovina)

Nástroj na vytvoření libovolně orientované roviny v rámci celého modelu nebo jen skupiny či komponenty. Vytváří pohledové řezy a umí také vytvořit řez modelu jako novou skupinu.

Display Section Plane

(zobrazit roviny)

Přepínač viditelnosti nebo skrytí řezné roviny. Řez modelu přitom může zůstat viditelný.

Display Section Cuts

(zobrazit řezy)

Přepínač viditelnosti nebo skrytí řezu modelu. Řezná rovina přitom může zůstat viditelná.

Klávesové zkratky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.07.2008

Klávesové zkratky umožňují výrazně urychlit práci s programem.

klávesa funkce
mezerník Select (výběr)
B Bucket (vědro)
E Eraser (mazací guma)
R Rectangle (obdélník)
L Line (čára)
C Circle (kruh)
A Arc (oblouk)
M Move/Copy (posun/kopie)
P Push/Pull (tlačit/táhnout)
Q Rotate (rotace)
S Scale (měřítko)
F Offset (rovnoběžný obrys)
T Tape Measure (svinovací metr)
D Edit/Delete Guides (editace/vymazání konstrukčních přímek)
I Edit/Intersect Selected Only (editace/průnik vybraného)
U Edit/Unhide/All (editace/zrušit skrytí/vše)
G View/Hidden Geometry (zobrazení/skrytá geometrie)
H View/Component Edit/Hide Rest Of Model (zobrazení/editace komponenty/skrýt zbytek modelu)
Ctrl+H View/Component Edit/Hide Similar Component (zobrazení/editace komponenty/skrýt podobné komponenty)

Zobrazení - Face Style stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.07.2008

Zobrazení v Google SketchUp se dá nastavit takto:


 • X-ray (rentgenový pohled) Samostatný příkaz, model je zobrazen jako rentgenový a současně jako některý z následujících typů zobrazení.
 • Wireframe (drátový model)
 • Hidden Line (skryté hrany) Drátový model se skrytými neviditelnými hranami.
 • Shaded (vystínovaný) Barevný model, ale bez textur.
 • Shaded With Textures (vystínovaný s texturami)
 • Monochrome (jednobarevný) Vystínovaný, ale jednobarevný model.

Measurement - zadávání exaktních rozměrů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.12.2009

Google SketchUp umožňuje pracovat s exaktními rozměry a úhly. Rozměry objektů lze zadat nejen tažením myši při jejich kreslení nebo editaci, ale také zadáním přesného rozměru. Zadat lze i úhel.

V dolní liště je políčko Measurement, které se podle situace přejmenovává například na Length nebo Angle a zobrazuje aktuální rozměr nebo úhel.

V průběhu kreslení a editace lze psaním na numerické klávesnici do tohoto pole zadat požadovaný rozměr a klávesou Enter ho potvrdit. Pokud je požadováno zadání více hodnot (například při kreslení obdélníka), oddělují se míry středníkem. Zadávané číslo odpovídá jednotkám, které jste si nastavili. Máte-li nastaveny jako jednotky milimetry, znamená číslo 29,5 zapsané do tohoto políčka dvacet devět a půl milimetru. Pokud potřebujete zadat míru v jiné jednotce, můžete uvést jednotku při zadání míry:

 • 15,5mm
 • 13,5cm
 • 1,85m
 • 8" nebo 2 1/2" - míra v palcích
 • 4.5', 3' 4 1/2" - míra ve stopách

Mezi číslem a jednotkou nesmí být mezera.

Múžete využít i možnosti zatat výpočet, když potřebujete zadat míru, kterou byste jinak museli vypočítat někde bokem. Například potřebujete zadat třetinu z 231 mm. Můžete rovnou do políčka Measurement zadat: 231/3.

Pomocné čáry stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.07.2008

Pomocné čáry (guide lines)


Pomocné čáry jsou ve své podstatě přímky (nekonečné čáry) odlišené od ostatních čar typem čáry - přerušovaná čára. Vytváří se nástrojem Tape measure:

Tape Measure
(svinovací metr)
Nástroj pro měření libovolných vzdáleností, vytváření konstrukčních přímek a úseček. Klávesová zkratka: T

Můžete si v libovolném místě výkresu nakreslit pomocnou čáru rovoběžnou s osami, rovnoběžnou s hranou objektu, rovnoběžnou s jinou čárou a to ve vzdálenosti určené kliknutím myši nebo explicitně zadanou.

Pokud potřebujete udělat pomocnou čáru (správně pomocnou přímku) v nulové vzdálenosti od jiného objektu, zadejte do políčka Measurement nulu. Pokud potřebujete udělat pomocnou čáru v určitém úhlu k jinému objektu, použijte nástroj Úhloměr.

image

Úhloměr stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.11.2009

Protractor
(úhloměr)
Nástroj na měření úhlů a vytváření konstrukčních přímek pod požadovaným úhlem.

Měřítko stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.12.2009

Scale
(měřítko)
Nástroj pro rovnoměrné i nerovnoměrné zvětšení či zmenšení prvků, skupin a komponent, nebo také jejich zrcadlení. Klávesová zkratka: S

Nástrojem Scale lze:

 • zvětšovat / zmenšovat vybraný objekt
 • protahovat / zkracovat objekt ve zvoleném směru
 • zrcadlově objekt otočit

Velikost zvětšení zmenšení můžete nejen "natahat" myší, ale můžete měřítko přesně číselně zadat do políčka Measurement. Například zadáním čísla 2 objekt zvětšíte (ve zvoleném směru) na dvojnásobek, zadáním čísla 0,5 zmenšíte objekt na polovic.

Zadáním měřítka -1 objekt zrcadlově otočíte ve zvoleném směru.

Nemusíte zadávat jen měřítko zvětšení či zmenšení. Nemusíte vypočítávat měřítko, když chcete upravit objekt na určitý rozměr. Zadat můžete přímo tento přesný rozměr. Stačí uvést jednotku.

Zadáte-li měřítko záporné, objekt se zrcadlově otočí.


zpátky na: Program Google SketchUp - Jak začít │ dál na: Program Google SketchUp - Užitečné odkazy


přehled kapitol:

 1. Google SketchUp
 2. Sketchup v dílně modeláře
 3. Co je třeba pro modelářské použití
 4. Program Google SketchUp - Jak začít
 5. Google SketchUp - Ovládání
 6. Program Google SketchUp - Užitečné odkazy
 7. Sketchup - Tutorial pro modeláře

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Technologie | Výkresy | Google SketchUp)