image

Jak začít stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

21.03.2009

Jak začít s programem Google SketchUp?

Instalace stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

11.04.2009

Program Google SketchUp je k mání ve dvou verzích. Verze "free" je zdarma ke stažení na stránkách Google SketchUp, verzi PRO si musíte koupit.

Instalace programu je snadná a nezáludná.

Zádrhelem může být připojení vašeho počítače k internetu. Nápověda k programu a další dokumentace se na váš počítač nenainstaluje. Pokud budete s programem pracovat bez připojení k intenetu, nebudete mít dokumentaci k dispozici!

Pracovat s programem se lze naučit opravdu za chvilku. Tedy využívat jeho úplně základní kreslící schopnosti. Nakreslit "hranatý" domeček dokáže po kratším či delším zkoušení skoro každý.

Složitější věci se už kreslí složitěji a pokud si člověk nemůže přečíst dokumentaci (neumí anglicky), bude zbytečně tápat nebo bude dělat některé věci zbytečně složitě.

Google dává veškerou dokumentaci v programu a na svém webu zdarma, ale je anglicky. Českou dokumentaci dostanete jen od firmy 3E Praha za úplatu.

Literatura stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
11.04.2009

Co je k programu Google SketchUp k mání?

  
Co dalšího je k mání

Poznámka: Na domovské stránce programu je možné zvolit i českou mutaci webu. Bohužel informace uváděné česky jsou jaksi "pozadu" za verzí anglickou. Doporučuji číst si v anglické verzi.

Základy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

13.10.2009

Google SketchUp se v mnohém liší od kreslících nebo CAD programů. Některé vlastnosti programu nejsou tak zjevné, jako u jiných programů, ale SketchUp je umí také.

Přesné rozměry

Často kladená otázka: Lze ve SketchUp kreslit objekty přesných rozměrů? Ano, lze.

Layers - vrstvy

Rozmístění jednotlivých objektů do různých vrstev nijak neovlivňuje práci s těmito objekty nebo jejich vzájemné chování. Rozložení do více vrstev umožnuje schovávat objekty určité vrstvy. Takže jde jen o viditelnost objektů.

Čáry

Při použití SketcUp jako skicáře by se někdy hodilo měnit tloušťku čar nebo jejich barvu, styl. To ale SketchUp neumožňuje. Čáry jsou v něm jen geometrické objekty. Umělecký prvek lze do obrazu vnést jen potažením objektů texturami.

Komponenty

SketchUp podporuje vytváření komponent, které je možné opakovaně využívat v jednom výkresu, importovat je do jiných výkresů nebo je sdílet s ostatními uživateli SketchUpu.

Objekty importované z jiného souboru se stávají ve výkresu, do kterého je importujete, automaticky komponentou. Z toho plyne, že při vytváření samostatného souboru s příslušnou komponentou, není třeba v tomto výkresu sdružovat objekty do jedné komponenty. Provede se to automaticky po importu.

Je-li komponenta rozdělena do více hladin - Layers, importují se tyto hladiny do výkresu, do kterého komponentu importujete.

Pokud máte jednu komponentu ve výkrese použitou několikrát (několik instancí jedné komponenty), editace komponenty - kterékoli její instance se projeví na ostatních instancích této komponenty.

Na co si dát pozor stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.10.2009

Na co dát při práci se Google SketchUp pozor?

Rovinné objekty

Mnoho objektů ve vašich výkresech má rovinný charakter - všechny obrysy objektu/geometrického útvaru leží v jedné rovině. Tak jak přibývají ve výkrese další a další objekty, snadno se stane, že navážete čáru kousek vedle, než byl ten správný bod.

image

SketchUp reaguje na uzavření nějakého rovinného geometrického útvaru vyplněním jeho plochy. Podívejte se na obrázek. Jde o směrovku letadla. Všechna pole shora se vyplnila, jen to předposlední dole ne. Někdy SketchUp trucuje a plochu mezi čarami sám nevplní. Stačí potom zopakovat některou z čar po obvodu zopakovat, nebo udělat čáru napříč útvarem.

Pokud se plocha geometrie nevyplní, věnujte tomu pozornost. Zkontrolujte si hned, zda opraqvdu vše leží v jedbé rovině. Pokud ne, opravte to hned. Pokud budee dál stavět na nepřesné geomerii, budou se vám problémy už jen vršit. V tomto konkrétním případě je varování i odlišná šeď posledního vyplněného pole. Už to indikuje, že je v jiné rovině než ta poled nad ním.


zpátky na: Co je třeba pro modelářské použití │ dál na: Google SketchUp - Ovládání


přehled kapitol:

  1. Google SketchUp
  2. Sketchup v dílně modeláře
  3. Co je třeba pro modelářské použití
  4. Program Google SketchUp - Jak začít
  5. Google SketchUp - Ovládání
  6. Program Google SketchUp - Užitečné odkazy
  7. Sketchup - Tutorial pro modeláře

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Technologie | Výkresy | Google SketchUp)