image

Létání Flying

Závodíme We are competing stálý odkaz / permalink

09.06.2007

Krnovský triangl 2007, letiště Aeroklub Krnov

Vše je připraveno, jako vždy se nikomu nechce letět jako první. Nakonec se létání rozjíždí. Koukám, jak si první letci na okruhu vedou. A prohlížím si stroje konkurence. Připadá mi, že mezi těmi moderními brusy jsem tu s Luňákem jen tak do počtu.

All is down for start of competition. Nobody wants to fly first as always. But flying starts finnally. I am watching competitors flights and I am thinking about my chance with old Lunak against modern high-performance gliders.
Alles ist vorbereitet, wie immer will niemand als Erster fliegen. Schließlich kommt doch Bewegung in das Fliegen. Ich gucke wie sich die ersten Flieger verhalten und schaue mir die Maschinen meiner Konkurrenz an. Es kommt mir vor, daß ich unter all den modernen Maschinen da mit meinem Lunak nur einer von vielen bin.
image

A taky koukám dozadu na konec letiště, jak daleko je k nejvzdálenějšímu otočnému bodu. A vypadá to, že to je hrozně daleko. Na té následující fotce to vypadá o dost blíž než ve skutečnosti!

I am looking for far turn point. It seems to this point is awfully far.
Ich gucke auch nach hinten zum Ende des Flughafens, wie weit es zu dem entferntestem Wendepunkt ist. Und es sieht aus, als ob es schrecklich weit ist. Auf dem folgenden Foto sieht es wesentlich näher aus als in Wirklichkeit.

image

Když vidím, jak se svým lehkým modelem Frajír letí Milan Cvenar, tak mi připadá, že úplně bez šancí nejsem.

When I see Milan Cvenar flight with light historical plane Frajir, my little exceptations are growing. My chance is not zero!
Wenn ich sehe, wie Milan Cvenar mit seinem leichtem Model Frajir fliegt, dann kommt es mir vor, daß ich nicht ganz chancenlos bin.

image

Doba, než model proletí trať mezi nevzdálenějšími otočnými body mi připadá nekonečná. Kupodivu i na tu dálku jsou dobře vidět praporky traťových rozhodčích. Pomalu přicházím na řadu. Beru si kolíček se svým kanálem a stěhuji si model do řady u místa startu. Chci si ještě přezkoušet výchylky křidélek, které jsem doma měnil, a alespoň nahrubo model vytrimovat. Vytahuji anténu a sakra! Polovina antény mi zůstává v ruce a bronzové pérko, které drží díly antény v sobě, mizí někde v trávě. Hledám hledám, ale marně. Mezitím startuje další pilot přede mnou a já horečně přemýšlím, co s tím. Už jsem měl mít novou anténu - mám ji objednanou. Ve stanu mám ještě jednu, půjčenou od Martina, ale taky opravovanou. Utíkám pro ni.

The time of one encirclement seems never-ending. The flags of umpires are surprisingly well visible on this distance. I will start during short time. I am taking peg with my chanell, bring up my plane and I am moving to start line. I want to check radio for the last time. I am extending transmitting aerial and - DAMNED! My aerial is fragmented to two parts! Half aerial is on my transmitter, half is in my hand. The miniature bronze chock is in grass. I am triing to find it but nothing. I am running for reserve aerial at my tent.
Die Zeit, in der das Modell die entferntesten Wendepunkte durchfliegt, kommt mir unendlich vor. Erstaunlicherweise sind trotz der Entfernung die Fähnchen der Streckenschiedsrichter gut zu sehen. Langsam komme ich an die Reihe. Ich nehme die Klammer meines Kanals und ziehe mein Modell in die Reihe zum Startmeister. Ich will noch die Abweichungen der Tragflächen, die ich daheim geändert habe, überprüfen und wenigstens grob das Model einzustellen (TRIM). Ich ziehe die Antenne aus und zum Teufel: Die Hälfte der Antenne bleibt in meiner Hand und der Bronzezugstiefel, der die Teile der Antenne zusammenhält, verschwindet irgendwo im Gras. Ich suche, suche, aber vergeblich. Inzwischen startet ein weiterer Pilot vor mir und ich denke fieberhaft nach, was ich tun soll. Ich sollte schon eine neue Antenne haben, sie ist schon bestellt. Im Zelt habe ich noch eine reparierte, sie ist von Martin geborgt. Ich renne, sie zu holen.

Jak sprintuji v tom vedru z místa startu ke stanu u hangáru, vybavuje se mi hudrání kluků, jaká že to je dálka a kolik toho tady nachodili. Za chvilku jsem zpátky s anténou. Zpocené ruce nedokážou odjistit západky na dně vysílače. Jediné, co mám u sebe jsou klíče od bytu. Konečně se dobývám do vnitřku vysílače, vytahuji přetrženou anténu a nasouvám novou. Ta ale bez odporu projede plastovou trubkou a druho stranou padá na zem. Sakra! Na vyndané anténě je dole našroubovaná silonová čepička, která na té nové chybí. Slyším už hlásit svoje jméno. Běžím zpátky ke stanu. Tentokrát i s vysílačem.

During my run I remeber for
Ich sprinte in der Hitze vom Startplatz zum Zelt am Hangar und stelle mir das Geschimpfe der anderen vor, was für eine Entfernung das ist und welche Strecken sie da schon zurückgelegt haben. In Kürze bin ich mit der Antenne zurück. Die verschwitzten Hände schaffen es nicht, die Sperrklinke am Boden des Senders zu entsichern. Das einzige, was ich noch bei mir habe, sind die Wohnungsschlüssel. Endlich gelange ich in das Innere des Senders, ziehe die abgerissene Antenne heraus und gebe die Neue hinein. Diese fällt aber ohne Wiederstand durch das Plastikrohr und auf der anderen Seite auf den Boden. Zum Teufel! An der herausgezogenen Antenne ist unten eine Silonmütze eingeschraubt, die bei der neuen fehlt. Ich höre schon meinen Namen melden. Ich laufe zurück zum Zelt. Diesmal auch mit dem Sender.

Zarážka na anténě je přišroubovaná šroubem s imbusem, který mi zrovna v kufru s nářadím chybí. Přepadají mě chmury. Přece jsem nejel ty stovky kilometrů, abych tu Luňáka sestavil, přenesl po letišti tam a zase zpět a ani si neskočil! Jedním z křížových šroubováků a s použitím značného násilí se mi daří šroubek vytočit a zarážku přehodit na druhou anténu. Rychle zpátky na start. Ještě musím vyzkoušet dosah, protože se mi zdálo, že jsem něco provedl s kontaktem přívodního kablíku v patě antény. Znovu poklus s rádiem co nejdál. Vypadá to dobře To už ale mám jít na start.

Die Sperre an der Antenne ist mit einer Imbusschraube zusammengeschraubt, gerade dieser Schlüssel fehlt im Werkzeugkoffer. Mich überfallen finstere Gedanken. Ich bin doch nicht hunderte Kilometer gefahren, um da den Lunak zusammenzubauen, auf dem Flughafen hin und zurück zu tragen und das Ganze dann nicht einmal zu beenden. Mit einem Kreuzschraubenzieher und unter erheblicher Kraftanwendung gelingt es mir, das Schräubchen herauszudrehen und die Sperre auf die andere Antenne zu übertragen. Schnell zurück zum Start. Ich muß noch die Reichweite ausprobieren, denn es kommt mir vor, daß ich etwas mit dem Kontakt des Einführungskabels in der Ferse der Antenne gemacht habe. Wieder ein Versuch mit Radio so weit wie möglich zu steuern. Es sieht gut aus. Aber jetzt soll ich schon an den Start gehen.

Na poslední chvíli si sháním pomocníka. Jsem nervózní jako pes. Ještě jsem s Luňákem letos neletěl, s anténou taky nemám žádnou jistotu a myšlenka na let k 600 m vzdálenému otočnému bodu mě nenechává klidným. Zvlášť po tom, co jsem zaslechl, že někteří měli problémy s dosahem, když se od toho nejvzdálenějšího otočného bodu vraceli.
Im letzten Momment suche ich mir einen Helfer. Ich bin nervös wie ein Hund. Heuer bin ich noch nicht mit dem Lunak geflogen, mit der Antenne habe ich auch keine Sicherheit und der Gedanke an den Flug zu dem entferntesten Wendepunkt in 600 m läßt mir keine Ruhe. Vor allem dann, als ich hörte, daß manche Probleme mit der Reichweite hatten, wenn sie vom entfernesten Wendepunkt zurückgekehrt sind.

Táhne mě Mirek Kolomazník se svým Pilatusem. Rozjezd, koriguji mírný náklon a hned mi dochází, že mám hrozně ostrá křidélka a ještě hroznější (pomalé) reakce. Škrtám pravým křídlem o zem, Luňák trochu vybočuje, moje kontra ho překlápí zase na druhou stranu, vybočení ze směru už vypadá vážně. Ve chvíli, kdy křídlem drbnu o zem zase na druhé straně, už jsem rozhodnut se vypnout. Luňák se ale místo nástupu do hvězdy po konci křídla sklouznul, uklidnil a dál už to jde normálně. Slyším Mirkovo: "Už jsem tě chtěl vypnout!". Stoupáme. Až teď si mohu vydechnout.

Mirek Kolomaznik zieht mich mit seinem Pilatus. Das Losfahren beginnt, ich korrigiere die mäßige Neigung und bemerke dann gleich, das ich schrecklich "scharfe" Tragflächen habe und noch schlimmer - langsame Reaktionen. Ich streife mit der rechten Tragfläche am Boden, der Lunak sackt etwas ab, ich steuere kontra und er kippt wieder auf die andere Seite um - die Abweichung von der Richtung sieht schon ernst aus. In dem Momment, als ich mit der Tragfläche um wieder an der anderen Seite den Boden stupse, bin ich schon entschlossen, ihn auszuschalten. Aber statt abzutrudeln, fängt sich der Lunak wieder, beruhigt sich und jetzt geht es schon normal weiter. Ich höre von Mirek: "Ich wolte dich schon ausschalten". Wir steigen. Erst jetzt kann ich aufatmen.

Po vypnutí se snažím model vytrimovat a nastupuji na trať. Let probíhá nad očekávání dobře. Při letu dozadu k otočnému bodu na konci dráhy letiště skoro neztrácím výšku. Bez kroužení nalétávám druhý oblet. I ten prolétávám s poměrně malou ztrátou výšky.

Nach dem Ausklinken bemühe ich mich, das Modell richtig einzustellen (TRIM) und gehe auf die Strecke. Der Flug verläuft wider Erwarten gut. Bei dem Flug nach hinten zum Wendepunkt am Ende der Strecke des Fughafens verliere ich fast nicht an Höhe. Ohne kreisen fliege ich die zweite Umkreisung an. Auch die fliege ich mit relativ geringem Höhenverlust.

Poslouchám, jak pomocník hlásí: "Kolman - sedmý" (oblet otočného bodu). Ptám se, jestli už mohu přistávat. Prý ano. Mám plno výšky a tak hlásím průlet. Po průletu letím krátký okruh. Z třetí zatáčky musím rovnou sedat, protože současně se mnou sedá vlečná. Jak zatáčku utahuji, rychlost mi padá a najednou se Luňák zakolíbe a trohu zavrtá. Stačím jen povolit výškovku a se zemí se nakonec potkávám celkem milosrdně.

Ich höre, wie der Helfer meldet: "Kolman - siebte" (die Umkreisung des Wendepunktes). Ich frage, ob ich schon landen kann. Angeblich ja. Ich habe noch volle Höhe und so melde ich den Durchflug. Nach dem Durchflug fliege ich einen kurzen Kreis. Aus der dritten Kurve muß ich direkt landen, weil gleichzeitig mit mir auch der Schlepper runtergeht. Als ich die Kurve ziehe, fehlt die Geschwindigkeit und auf einmal schwankt der Lunak und bohrt sich ein bißchen ein. Ich schaffe es nur noch, den Höhenmesser loszulassen und die Erde empfängt mich ziemlich barmherzig.

Stydím se za takové zpackané přistání. K tomu mi dochází, že jsem měl letět ještě jeden oblet. Výšku jsem na to měl. Na druhou stranu ze mě padá starost, jak je to s anténou a dosahem. Takže poznámku z obecenstva: "Pane Kolman, co to bylo za ostudu?!" už beru s nadhledem. Musel jsem si to vyslechnout ještě jednou. Žena, která se na mě po mnoha letech přišla podívat, viděla zrovna to jedno přistání :-)

Ich schäme mich für solch eine verpfuschte Landung. Auch komme ich zu dem Ergebnis, daß ich noch eine Umkreisung fliegen sollte. Die nötige Höhe hatte ich. Auf der anderen Seite habe ich jetzt keine Sorge mehr, wie es mit der Antenne und der Reichweite aussieht. So nehme ich die Bemerkung der Zuschauer: "Herr Kolman, was war das für eine Schande" nicht mehr tragisch. Ich muß es mir noch einmal anhören. Meine Frau, die nach vielen Jahren kam, um mir umzuschauen, hat gerade diese eine Landung gesehen.

V prvním kole se kiksy nevyhnuly ani ostatním a byly vidět problematické starty i špatná přistání.

In der ersten Runde konnten auch die anderen Pannen nicht vermeiden und es waren problematische Starts und schlechte Landungen zu sehen.

image

Lety se docela daří. Počasí je dobré. Nosí to. Škoda, že nejsou k dispozici průběžné výsledky. Takle jsme odkázáni na vzájemné vyptávání. Vypadá to, že dva oblety dá skoro každý.

Mit dem Fliegen geht es ganz gut. Das Wetter ist gut. Es trägt. Schade, daß die Zwischenergebnisse nicht zur Disposition stehen. So sind wir auf gegenseitige Erkundigungen angewiesen. Es sieht so aus, daß fast jeder zwei Umkreisungen macht.

image

Po poledni je klid ne oběd. Ve startovném mám i jídlo a pití. Dostávám výborný stejk a pivo. Jsem rád, že si mohu sednout na chvilku do stínu. Slunce opravdu pálí.

Dann gibt es eine Pause für das Mittagsessen. Im Startpaket sind auch Essen und Getränke enthalten. Ich bekomme ein ausgezeichnetes Steak und Bier. Ich bin froh, daß ich mich kurz in den Schatten setzen kann. Die Sonne brennt wirklich.

image

image

Okolo je vidět hradby mraků, ale počasí nám přeje. Mírný vítr, termika a jen občas mráček zakryje slunce. Po obědě se létání zase rozbíhá naplno. Čas nemilosrdně běží a chceme-li létat ještě třetí kolo, musí to odsejpat. Občas není k mání vlekař kvůli konfliktu kanálů se zrovna létajícími větroni a jiný zrovna tankuje. Za chvilku se zase vleky rozbíhají. Obdivuji kluky, co stihnou vlekat a ještě létat s větroni soutěž.

Rundum sind viele Wolken zu sehen, aber das Wetter meint es gut mit uns. Leichter Wind, gute Thermik und mitunter verdeckt ein Wölkchen die Sonne. Nach dem Mittagsessen läuft das Fliegen wieder voll an. Die Zeit läuft unbarmherzig und wenn wir noch die dritte Runde fliegen wollen, muß es losgehen. Ab und zu ist kein Schlepper da, es gibt Konflikte mit den Kanälen wegen gerade fliegender Segelflugzeuge und weil ein anderer gerade tankt. Nach einer Weile nehmen die Schlepper wieder Anlauf. Ich bewundere die anderen, die schleppen und es noch schaffen, mit Segelflugzeugen um die Wette zu fliegen.

image

Na ploše je docela husto, a i když nás pomocníci po startu odvádí na kraj dráhy, je chvilkami na prahu dráhy, kde se startuje i sedá současně, docela tlačenice.

Auf der Fläche befinden sich sehr viele Leute, auch wenn uns die Helfer nach dem Start seitlich von der Strecke wegführen, ist manchmal an der Stelle, wo man gleichzeitig startet und landet, ganz schönes Gedränge.

image

image

image

Trochu zmatky jsou i při hlášení oblétnutých otočných bodů. Jak je ve vzduchu víc pilotů současně, tak je trochu problém se zápisem průběhu letu i měřením času. Nedovedu si to představit bez pomocníka, který se vždy o to opostaral.

Ein wenig Verwirrung gibt es auch bei der Meldung von den zu umfliegenden Wendepunkten. Wenn mehrere Piloten gleichzeitig in der Luft sind, dann kommt es zu kleinen Problemen bei der Eintragung des Flugverlaufs und auch bei der Zeitmessung. Ich kann es mir nicht ohne einen Helfer vorstellen, der sich immer darum kümmert.

Pomocník je dobrý i pro navigaci po trati. Pomáhá udržet kurz přímo na otočný bod a sleduje odmávnutí obletu otočného bodu. Když je člověk v menší výšce, tak i na tu dálku je prapor rozhodčího na otočném bodu dobře vidět, ale když kouká hodně nahoru, tak už je to obtížné.

Ein Helfer ist gut auch für die Navigation auf der Strecke. Er hilft, den Kurs direkt auf den Wendepunkt zu halten und beobachtet das Abwinken beim Umkreisen des Wendepunktes. Wenn man in geringerer Höhe ist, so ist auch bei dieser Entfernung die Flagge des Schiedsrichters am Wendepunkt gut zu sehen, aber wenn man viel nach oben schaut, dann ist es schon schwierig.

image

image

image

image

image

image

V druhém kole už jsem klidný a jediné, co mě mrzí je, že nemám vytrimovaná křidélka a směrovku a v přímém letu to musím dost honit. Dávám dva oblety a v klidu sedám. Tentokrát se za přistání nemusím stydět. Bohužel se žena už nedívá :-)

In der zweite Runde bin ich schon ruhig und das einzige, was mich ärgert, ist, daß meine Tragflächen und der Richtungsanzeiger nicht richtig eingestellt sind (TRIM) und beim Geradeausflug muß ich es ziemlich viel treiben. Ich drehe zwei Umkreisungen und lande in aller Ruhe. Diesmal muß ich mich für die Landung nicht schämen. Leider schaut meine Frau nicht mehr zu.

image

image

image

image

Ani ostatním se nevyhnuly technické problémy. Kamil Tomanec se vrací se svým Luňákem ze startu. Nejde mu zamknout závěs vlečného lanka. Závěs se uvnitř rozlomil.

Auch bei den anderen sind technische Probleme nicht zu vermeiden, Kamil Tomanec kommt mit seinem Lunak vom Start zurück. Er kann den Einhängehaken nicht am Schleppseil befestigen, er ist ist innen gebrochen.

image

image

Opravdu obří Duo Discus (8 m) Radima Horkého se mezi našimi modely opravu vyjímá. Ostatní modely vypadají vedle něho jako hračky.

Das wirklich riesige Duo Discus (8 m) von Radim Horky macht sich wirklich gut unter unseren Modellen. Die anderen Modelle sehen daneben wie Spielzeug aus.

image

image

image

image

Mirek Hlaváček sedá. Krásné čisté přistání.

Mirek Hlavacek landet. Eine wunderschöne, saubere Landung.

image

A ejhle! Zapomněl vytáhnout podvozek a sedá na břicho.

Hoppla! Er hat vergessen, das Untergestell auszufahren und liegt auf den Bauch.

image

Ve třetím kole dávám zase dva oblety a zkouším naletět ještě jeden otočný bod navíc. Výšky moc nemám, ale tyhle větroně dokážou nad zemí doklouzat opravdu daleko. Ivo mě přesně naviguje. Nejen že jsem otočný bod obletěl, ale ještě mi to vyšlo na pěkné přistání. Jsem spokojen.

In der dritte Runde mache ich wieder zwei Umkreisungen und versuche, noch einen Wendepunkt mehr einzufliegen. Ich habe zwar nicht zu viel Höhe, aber diese Segelflugzeuge schaffen es, wirklich weit über den Boden zu gleiten. Ivo navigiert mich ganz genau. Nicht nur, daß ich den Wendepunkt umflogen habe, es ist mir auch noch eine schöne Landung gelungen. Ich bin zufrieden.

Obloha se už před mým letem zatáhla vyšší vrstvou mraků, ale termika stále pracuje. když jsem si poslední let rozebíral, vyšlo mi, že stačilo vedle nad polem přitočit nějakou výšku a obletěl bych celá tři kola. Ale to chce více takový způsob závodění zažít a nespěchat.

Der Himmel bezog sich schon vor meinem Flug mit mehreren Wolken, aber die Thermik arbeitet immer. Als ich den letzten Flug analysierte, fiel mir auf, daß es gereicht hätte, drei ganze Runden zu umfliegen, wenn ich über dem Feld noch an Höhe zugelegt hätte. Aber man sollte diese Art Wettkampf mehr genießen können und es nicht eilig haben müssen.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Standa Šimeček změnil taktiku a místo oblétávání otočného bodu volí taktiku zásahu otočného bodu. Rozhodčí to přežili, model ne.

Standa Simecek hat die Taktik geändert und den Wendepunkt direkt angeflogen, statt ihn zu umkreisen. Die Schiedsrichter haben es überlebt, das Modell nicht.

image

Kluci během soutěže létali s GPSkami. Koukal jsem na ně a také se mi to moc líbilo. Připravím nějaké video.

Manche sind während des Wettkampfes mit GPS geflogen. Ich guckte auf sie und es hat mir auch sehr gefallen. Ich bereite irgendein Video vor.

Na výsledkové tabuli se během třetího kola začaly objevovat naše oblety a časy a s tím i první rozpory. Já měl třeba ve všech třech kolech zapsanou stejnou ulétnutou vzdálenost i když si bezpečně pamatuji, že jsem měl v posledním kole o jeden otočný bod navíc.

Auf der Ergebnistafel sind während der dritten Runde unsere Umkreisungen und Zeiten erschienen und damit auch die ersten Wiedersprüche. Ich hatte zum Beispiel in allen drei Runden die gleiche Entfernung zurückgelegt, obwohl ich mich genau erinnere, daß ich in der letzten Runde um einen Wendepunkt mehr hatte.

Potvrzuje mi to Kamil, který má zapsanou v jednom kole stejnou vzdálenost jako já a přitom obletěl o jeden otočný bod méně.

Das bestätigt mir auch Kamil, der in einer Runde die gleiche Entfernung wie ich eingeschrieben hat, obwohl er um einen Wendepunkt weniger herumgeflogen ist.

Po dolétání soutěže byla večeře (Ivo Makového jsem snad za celý den neviděl jinde než u rozpáleného grilu) a zasloužené pivko.

Nach dem Ende des Wettkampffliegens gab es Abendessen (Ivo Makovy habe ich den ganzen Tag nirgendwo anders gesehen als beim angeheizten Grill) und beim verdienten Bier.

Vyhlášení výsledků proběhlo už za šera. Vyhrál Petr Stejskal, druhý byl Vlastimil Žatecký a třetí Milan Cvenar. Rozdělování cen proběhlo zavedeným způsobem. Soutěžící si tak jak byli vyhlašováni mohli vybrat cenu podle jejich gusta.

Das Endergebnis wurde erst in der Dämmerung verkündet. Gewonnen hat Petr Stejskal, der Zweite war Vlastmil Zatecky und der Dritte Milan Cvenar. Die Verteilung der Preise verlief wie gewöhnlich.

image

Já jsem skončil patnáctý. To docela jde. Na výsledkové listině z počítače už mám oblety otočných bodů zapsány správně a tak ty údaje na výsledkové tabuli na startu byly asi nějaký informační šum.

Ich kam auf den fünfzehnten Platz. Das geht eigentlich. Auf der Urkunde aus dem Computer sind meine Umflüge der Wendepunkte schon richtig eingetragen, die Angaben auf der Ergebnistafel am Start waren warscheinlich irgendwelche Informationspannen.

Večer sedíme v letištní hospůdce. Promítá se, tlachá se. Tentokrát jdu spát před půlnocí. Celý den na slunci mi dal docela zabrat.

Am Abend sitzen wir im Flughafenstübchen. Man geht alles noch einmal durch und quatscht. Diesmal gehe ich vor Mitternacht schlafen. Den ganzen Tag in der Sonne - das hat mich ganz schön fertig gemacht.

Překlad do němčiny (Uebersetzung): Otto Kukla + Ursula Nowinski.

Fotografie Photogallery stálý odkaz / permalink
16.06.2007

Galerie fotografií z Krnovského trianglu 2007.


imageSobota Sunday Samstag Neděleimage