image

Akumulátor přijímačestálý odkaz / permalink

28.12.2004

Častou příčinou havárie je porucha akumulátoru přijímače nebo jeho připojení k přijímači. Může to být prosté vybití akumulátoru, selhání vypínače nebo závada některého z článků akumulátoru.

Je to tedy část rádia, které je třeba věnovat dostatečnou pozornost.

Akumulátory jsou složeny z několika článků do akupaku. Používají se buď čtyřčlánky se jmenovitým napětím 4.8 V nebo pětičlánky s napětím 6 V. Naprostá většina současných komponent rádia může pracovat s oběma napětími. Pětičlánek je výhodnější, protože serva mají větší sílu. Zase jsou o něco těžší. Články jsou vzájemně propojeny pájením nebo svařením.

Akumulátory se nabíjí šetrně proudem 0.1 C. Jejich životnost je potom několik let.

Akumulátor by měl mít vždy dostatečnou zásobu kapacity. Takovou, aby to stačilo na předpokládanou dobu letu. A to s dostatečnou rezervou. Důležité je to u termických větroňů, kde se doba letu počítá na desítky minut a kde je mnohdy problém rychle vyklesat několik stovek metrů.

Stačí sledovat dobu letu během letového dne a vědět, jak dlouho může akumulátor model napájet. Používají se také indikátory nabití, ale jejich údaj nemusí být vždy dostatečně přesný.

K některým soupravám je dodáváno pouzdro, do kterého lze vkládat jednotlivé tužkové články. I když pouzdro vypadá bytelně (ztaženo šroubem, dobře provedené kontakty se silnými pružinami) není s těmito pouzdry všeobecně dobrá zkušenost. Do motorového modelu takové pouzdro určitě nepatří (někteří výrobci v návodu u těchto pouzder uvádějí: "do větroně") a nedoporučuji ho používat ani u bezmotorových modelů. Je nespolehlivé.

Napájení čtyřčlánkem nebo pětičlánkemstálý odkaz / permalink

07.09.2005

Akumulátory jsou složeny z několika článků do akupaku. Používají se buď čtyřčlánky se jmenovitým napětím 4.8 V nebo pětičlánky s napětím 6 V.

Naprostá většina současných komponent rádia může pracovat s oběma napětími. Je to uvedeno v jejich technické dokumentaci.

Čtyřčlánekstálý odkaz / permalink

07.09.2005

Čtyřčlánové akumulátory jsou běžně dodávány výrobci RC rouprav. Jedná se buď o NiMH nebo o NiCd akumulátory. Mají jmenovité napětí 4.8 V. Často také bývá uváděna možnost napájení běžnými tužkovými bateriemi. S těmi je potom jmenovité napětí 6V (4 x 1.5V).

 • nižší cena
 • nižší hmotnost
 • menší rozměry
 • vyšší životnost serv
 • nižší rychlost serv
 • menší síla serv

Pětičlánekstálý odkaz / permalink

07.09.2005

Pětičlánkové akumulátory se používají u větších modelů, kde jsou dlouhá vedení s většími napěťovými úbytky a kde jse požadována větší síla serv.

 • pokrytí úbytků napětí v dlouhých kabelech
 • větší síla serv
 • vyšší rychlost serv
 • větší síla serv
 • vyšší cena
 • vyšší hmotnost
 • větší rozměry
 • nižší životnost serv

Příklady dimenzování akumulátorůstálý odkaz / permalink

20.02.2011

Abyste si mohli udělat představu, jak velké přijímačové akumulátory se do jednotlivých typů modelů dávají, shromažďuji údaje o osazení modelů akumulátory v přehledné tabulce.


image více ...

Údržbastálý odkaz / permalink

28.12.2004

Akumulátor přijímače nevyžaduje při řádné zacházení prakticky žádnou údržbu. Stačí šetrně ho nabíjet proudy 0.1C a sledovat jeho nabíjení (počet cyklů).

Akumulátoru je třeba věnovat pozornost po těžší havárii. Nárazem se mohly odlomit propojovací pásky mezi články nebo mohou být porušeny přívody.

Poznámka k nabíjení akumulátorůstálý odkaz / permalink

05.02.2005

Čas od času se objeví mezi modeláři návod, jak udržovat akumulátory vysílače nebo přijímače nabíjením velkými proudy.

Je to snaha přenést zkušenost z provozu pohonných akumulátorů do provozu akumulátorů napájejících rádio. Snaha je to však nesprávná.

Na provoz pohonných akumulátorů jsou kladeny jiné požadavky. Požaduje se u nich tvrdost, tedy schopnost dodávat velké proudy bez velkého poklesu napětí po celou dobu chodu motoru. To je pro akumulátory určené pro napájení vysílače a přijímače vlastnost nevhodná. Zde naopak požadujeme, aby se napětí akumulátoru během vybíjení snižovalo, aby indikace nabití mohla na vybití akumulátorzu včas upozornit.

Pokud budete akumulátory nabíjet velkými proudy, "naučíte" je nevhodnému chování. Takový akumulátor se potom jeví do poslední chvíle nabitý a ve chvíli, kdy vám indikace vybití oznámí pokles napětí, bude už pozdě. Nestačíte s modelem přistát.

Akumulátory se nabíjí proudem 0.1 C nejen z důvodu prodloužení jejich životnosti, ale i proto, aby průběh napětí při vybíjení umožnil spolehlivou signalizaci vybití a bezpečné přistání.