image

Ovládání

Tlačítko Home stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

02.04.2023

Tlačítko, kterým se začíná práce se strojem. Stroj po zapnutí neví, kde stojí vřeteno, po stisknutí tlačítka najede na nulové souřadnice stroje a ovládací program stroje se je vynuluje.

Nulové souřadnice stroje jsou napravo vzadu:

image

Stejně tak narazí-li vřeteno do něčeho a stroj ztratí kroky a tím i správnou informace kde vřeteno je, stiskem tohoto tlačítka počítání souřadnic resetujete.

Zero Z stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.04.2023

Tlačítko Zero Z vynuluje pracovní souřadnici Z.

Nastavujete si tím, v jaké výšce je váš počátek pracovních souřadnic (souřadný systém obrobku). Někdy to je na ploše stolu stroje, někdy na horním povrchu přířezu materiálu, nebo to je na nějaké plošce nebo rohu obrobku. To je různé a pro různé práce se hodí různá strategie nastavení počátku pracovních souřadnic.

V praxi to je tak, že rychle sjedete třeba půl centimetru nad zvolenou plochu, zpomalíte posuv, sjedete na cca milimetr vzdálenosti, přepnete si na pevné skoky po desetině a skáčete dolů až k materiálu. Používá se v praxi běžně list papíru, který vložíte pod čelo frézy a jak skáčete dolů, tak papírem pod frézou jezdíte, dokud to jde. Můžete ještě zjemnit krok. Některé operace vyžadují přesné nastavení na tu desetinu milimetru, u jiných stačí najet nad plochu a řídit se jen svým pohledem.

Důležité je vědět, kde má počátek souřadnic být. Když měl být počátek na desce stolu a vy nastavíte počátek na horní plochu přířezu, budete jezdit ve vzduchu. Když měl být na horní ploše polotovaru a vy nastavíte plochu stolu, zajedete po spuštění programu do stolu stroje a případně zlomíte frézu. Nemusíte chodit zpátky do CAMu, když si v Candle zvětšíte grafický náhled na program, polohu počátku tam uvidíte.

kód pod tlačítkem:

G92Z0
{var storedG92x = vars.G92x}
{var storedG92y = vars.G92y}
{var storedG92z = vars.G92z}

G-kódy viz Přehled

Zero XY stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.04.2023

Tlačítko znulování pracovních souřadnic. Tlačítko Zero X-Y vynuluje pracovní souřadnici X a Y.

Nastavujete si tím, v jakém místě na stole je váš počátek pracovních souřadnic - souřadného systém obrobku. Nejdříve se upne ke stolu přířez materiálu nebo nějaký polotovar, dbá se, aby byl správně zarovnaný s jednou z os. Nejsnáze se to měří vůči bočnici stroje a tedy zarovnává se zpravidla s osou Y.

Pak najedete nad místo, kde má být počátek souřadnic a stisknete zlačítko Zero X-Y. U malinkých fréz to jde snadno, u frézy velkého průměru to jde hůře.

kód pod tlačítkem:

G90G0X0Y0

G-kódy viz Přehled

Tlačítko nastavení posledních pracovních souřadnic stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.04.2023

Tlačítko Restore origin. Velmi užitečné tlačítko! Stroj si pamatuje poslední nastavený počátek souřadného systém obrobku a to i po vypnutí stroje. Tímto tlačítkem si na stroji nastavíte poslední zapamatovaný počátek souřadnic, aniž byste na něj museli pracně najíždět.

Dojde-li k problémům a třeba ke ztrátě kroků, nouzově stroj zastavíte, tlačítkem Home nahoumujete a tímto tlačítkem zase rychle nastavíte počátek souřadnic. Přesnost je pro modelářskou praxi dostatečná.

Umožňuje to i takové věci, že když nestačíte provést na obrobku všechny plánované operace, necháte obrobek upnutý na stole, stroj vypnete a druhý den nahoumujete, tlačítkem restore nastavíte počátek a jedete dál. image

kód pod tlačítkem:

G92X{vars.Mx - storedG92x - vars.x}Y{vars.My - storedG92y - vars.y}Z{vars.Mz - storedG92z - vars.z} 
G0x0y0

G-kódy viz Přehled

Reset stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.04.2023

Tlačítkem Reset se resetuje ovládací program "uvnitř" stroje a tím se fakticky stroj zastaví.

Unlock stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.04.2023

Tlačítko Unlock odemkne stroj k používání po aplikaci tlačítka Reset.

Tlačítko Emergency stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.04.2023

Zastavení stroje.

Tlačítko, kterým lze stroj v nějaké nouzi zastavit.


zpátky na: Candle │ dál na: Pokročilé ovládání


přehled kapitol:

  1. Candle
  2. Ovládání
  3. Pokročilé ovládání

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | LUPA-CNC | Candle)