image

Přehled kmitočtů používaných armádou stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.04.2007

Prý 140 - 142 MHz. Díky Kamilu Příhodovi (www.funtomnet.cz) mohu uvést kmitočty používané naší armádou. Děkuji!

Cituji z textu Kamila Příhody:

Na Pradědu (1491 m.n.m.) jsou antény řízení letového provozu AČR. Volací znaky jsou "Praha terén" a "Čechy radar". Praha terén pracuje na kmitočtu VHF 123.750 MHz , UHF 276.500 MHz a Čechy RADAR na kmitočtu VHF 132.250 MHz a UHF 291.975 MHz. Pokrytí signálem z této lokality je spolehlivě zaručeno pro značnou část Čech a samozřejmě Moravy.

Kupříkladu se domnívám, že i blízké přerovské letiště využívá Praděd pro záložní linkový hormon, jakousi prodlouženou rádiovou ruku ke svému provozu. Hormon je vzdálený vysílač, ke kterému je modulace z pultu dispečera přivedena linkou nebo radioreléovým spojem.

Během roku lze zaznamenat a zaslechnout testovací provoz mezi letounem "OBLET", který kontroluje v určité letové hladině kvalitu spojení.

Časté hvizdy při zaklíčování jsou způsobeny kvalitou přenosové trasy nebo telefonní linky k rádiovému nebo linkovému hormonu.

Používají se antény ZA-1 ( 118 - 150 MHz ), ZA-2 ( 220 - 400 MHz ) a ZA-12 ( 118 - 400 MHz ), výrobce MESIT z Uherského Hradiště (http://www.msp.mesit.cz). Antény zvané pavouk jsou koncipovány funkčně s rukávovým aktivním zářičem a 9 prvky protiváhy. Často se s nimi setkáte na letištích, výškových kótách a ve vojenských prostorech, jako např. u zámku Bores ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Zde je na stožáru TESLA H40 umístěna zmíněná anténa a směrový spoj, který slouží jako mikrovlnné pojítko mezi Přerovem, Slavkovem a Boresem. Právě toto umístění zaručí spojení s cvičícím letounem v prostoru Libavé, neboť domovské letiště je z hlediska šíření vln pro letoun za horizontem. Pro dispečera letovoda je změna vysílače záležitostí stisku tlačítka.

Pásma určená pro leteckou komunikaci jsou rozdělena do třech sektorů HF, VHF a UHF. Pro letecké VHF je využíván rastr 118 MHz až 137 MHz a 138 až 144 MHz s rastrem 25 KHz a pro civilní provoz 8.33 kHz. Pro UHF letecké pásmo, které je v současnosti konečně hojně využito platí rozsah 225 - 400 MHz. V obou spektrech jsem se setkal s použitím jak NAM, tak i NFM modulace. Uvedené antény tedy svým rozsahem pokryjí značnou část spektra. Ovšem v praxi pro amatérské využití upatnění nenaleznou, neboť cena se pohybuje přes 30.000,- kč za kus.

Pro úplnost doplňuji, že mezery v rastru 137 až 138 MHz jsou určeny pro sestupné linky meteosatelitů. Při poslechu se projevují charakteristickým vrčením a cvrlikem. Zajímavostí je kmitočet 143.625 MHz určený pro sestupnou linku vesmírného ISS modulu. K poslechu tohoto kmitočtu je dobré znát přelety nad Evropou, přičemž slyšitelnost rádiové komunikace z modulu je řádově několik minut.

imageVšechny stroje mají stejnou volbu 20 kanálů a to z důvodu jednotnosti, Liší se pouze tři první předvolby TOWER, APP a PRE podle letiště.


    I.pásmo II.pásmo
1 Věž - Tower podle letiště podle letiště
2 Approach podle letiště podle letiště
3 Přesný - Precision podle letiště podle letiště
4 Praha - Rescue 130,000 252,800
5 Praha - Terén 123,750 119,250
6 Čechy - Radar 292,050 132,250
7 Čechy - Radar 269,500 135,250
8 Flash Back 276,750 266,800
9 Flash Back 262,875 344,200
10 Flash Back 308,450 314,475
11 Flash Back 378,375 308,625
12 Flash Back 264,400 278,925
13 podle letiště 122,100 257.800
14 Kondor 277.825 278.375
15 Kondor 279.100 262,950
16 Kondor 292,600 298.200
17 bez v.z. 379,050 316,200
18 Text - střelnice 278,675 118.200
19 vez v.z. 139,950 139,950
20 Rescue 121,500 243,000Tabulka kmitočtů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.05.2007
frekvence
[MHz]
stanice služba poznámky
118.825 Přerov TWR TWR Věž vojenského letiště Přerov LKPO. II. pásmo.  
119.750 Přerov TWR TWR Věž vojenského letiště Přerov LKPO. I. pásmo.  
121.275 Líně TWR TWR Věž vojenského letiště 550 Líně LKLN. I. pásmo (bylo 129.000).  
123.300 Přerov PRE PRE Služba precision vojenského letiště Přerov LKPO. II. pásmo.  
127.775 Přerov APP APP Služba approach vojenského letiště Přerov LKPO. I. pásmo.  
129.000 Líně TWR TWR Záložní frekvence věže vojenského letiště 550 Líně LKLN. I. pásmo.  
130.000 Praha Rescue   Služba Praha Rescue, vojenské letectvo. I. pásmo.  
131.650   Vrtulníky Policie ČR, LZS atd při pátrání po osobách. 
133.000 Čáslav TWR TWR Věž vojenského letiště 250 Čáslav LKCV. I. pásmo.  
252.800 Praha Rescue   Služba Praha Rescue, vojenské letectvo. II. pásmo.  
265.800 Přerov APP APP Služba approach vojenského letiště Přerov LKPO. II. pásmo.  
293.825 Přerov PRE PRE Služba precision vojenského letiště Přerov LKPO. I. pásmo.  

V budoucnu prý pásmo 380 MHz stejně jako armáda USA.


zpátky na: Přehled stanic v leteckém pásmu │ dál: Live ATC


přehled kapitol:

  1. Letecká radiokorespondence
  2. Přijímače pro příjem v leteckých pásmech
  3. Jak na to
  4. Služby
  5. Přehled stanic v leteckém pásmu
  6. Přehled kmitočtů používaných armádou
  7. Live ATC

(zveřejněno v rubrice Letectví | Radio-poslech )