image

Prezentace fotek 360 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.05.2021

Hotové fotky 360 jsou čistě virtuální záležitost. Nedají se vytisknout na papír jako běžné fotky, jejich prohlížení potřebuje interakci s divákem, který si říká, kterým směrem se chce koukat. Jaké jsou možnosti?

image

Facebook stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.05.2021

Na Facebook stačí hotovou fotku 360 nahrát, sám pozná, že to je sférická fotka a zobrazí ji s rozhraním, které umožňuje otáčet pohled.

image

Při nějaké předchozí aktualizaci Facebooku se komfort zobrazení fotky na Facebooku zhoršil, nejde například pohled přibližovat a oddalovat, ale jinak je to asi nejjednodušší cesta, jak dostat fotku mezi lidi.

Bohužel Facebook fotku dost komprimuje a u podrobnějších fotek se ztrácí detail od kamery vzdálenějších míst. Na prezentaci "krajinek" to stačí, na prezentaci rozsáhlé městské struktury se dle mého názoru moc nehodí.

Kuula stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.05.2021

Prezentaci fotek umožňuje web Kuula: https://kuula.co

Je třeba si na webu založit účet, jedna varianta účtu je zdarma. Nahrání fotky je jednoduché, lze nastavit předdefinovaný zoom a směr pohledu, divák může otáčet pohled, přibližovat a vzdalovat pohled. Lze vygenerovat html kód, který můžete vložit do webu.

Panorama si můžete prohlížet klepnutím myši na image. Držením levého tlačítka myši můžete panoramatem otáčet, kolečkem myši přibližovat. S tabletem nebo telefonem se můžete rozhlížet otáčením a nakláněním přístroje.


zpátky na: Prohlížení fotek 360 │ dál na: Moje fotografie


přehled kapitol:

 1. 360° panorama
 2. Vytváření fotografií 360 kamerou GoPro Max
 3. Vytváření fotografií 360 dronem
 4. Vytváření fotografií 360 dronem ručně
 5. Vytváření fotografií 360 dronem programově
 6. Vytváření fotografií 360
 7. Hugin
 8. Prohlížení fotek 360
 9. Prezentace fotek 360
 10. Moje fotografie
 11. Inspirace

(zveřejněno v rubrice Fotografie a video | Fotografie | 360° panorama)