¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

STAR st�l� odkaz / permalink

22.03.2008

Standart Instrument Arrival Route. Standardní přístrojová příletová tra. Je to tra, po které letadlo letí z posledního bodu tratě do bodu IAF, kde začíná přistrojové přiblížení. Součást AIP

Your explorer must support SVG format. V˜ prohl˜e˜ mus˜ podporovat prohl˜en˜ SVG grafiky.

Více viz Přílet po příletové trati STAR a příblížení ILS

(zveřejněno na stránce Encyklopedie)