¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

modální příkazy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

10.08.2022
Modální příkazy jsou příkazy G-code, zůstávají zachovány s naprogramovanou hodnotou ve všech následujících blocích, dokud není stejným příkazem naprogramována jiná hodnota, nebo pokud nepřijde příkaz, který platnost modálního příkazu ruší. Nemodální příkazy platí jen v bloku, kde jsou uvedeny.

(zveřejněno na stránce Pojmy)