¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Vliv polohy křídla na poláru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

10.01.2024

Poloha křídla vůči trupu významně ovlivňuje aerodynamiku letadla. Stejné křídlo v poloze hornoplošník - středoplošník - dolnoplošník:

image

CL - součinitel vztlaku
CD - součinitel odporu

Vyšší maximální vztlak hornoplošníku než je maximální vztlak samotného křídla je příspěvkem trupu.

(zveřejněno na stránce Tipy pro přemýšlení o aeeodynamice )