¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

G21 st�l� odkaz / permalink

25.03.2023
G21 - Units
Nastaví jednotky na milimetry. Odteď všechny příkazy pro pozicování, ofsety, rychlosti, akcelerace budou interpretovány v mílimetrech.

(zveřejněno na stránce Přehled)