¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

G01, G1 st�l� odkaz / permalink

07.08.2022
Linear Move, G01 nebo G1
Kód pro pracovní posuv, lineární interpolaci.

příklady:

  • G1Z1F1000 - jede kolmo nahoru po dráze 1 mm rychlostí 1000 mm/min, předpokládá předchozí nastavení G21 a G91.

(zveřejněno na stránce Přehled)