¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

G00, G0 st�l� odkaz / permalink

07.08.2022
Rapid Move, G00 nebo G0
je kód pro rychloposuv, lineární interpolaci. Pohyb může být v jedné osy nebo ve více osách najednou, jede po přímce spojující startovní a cílovou pozicí.

Souřadnice jsou buď absolutní v souřadnicích obrobku (WCS), nebo jsou to přírůstky. Podle toho, zda předcházel kód G90 nebno G91.

příklady:

  • G0Z6 - jede rychloposuvem kolmo nahoru po dráze 6 mm. Předpokládá předchozí nastavení G21 a G91.
  • G90G0X0Y0Z5 - stroj najede rychloposuvem do nuly do výšky 5 mm nad nulou (WCS).

(zveřejněno na stránce Přehled)