¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image


Rozbor řešení zajištění vzájemných poloh komponent stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.05.2024

Fusion 360 - Tipy a triky pro modelování ve Fusion 360

Když člověk kreslí nějakou složitější sestavu, třeba model letadla, je třeba zajistit v modelu správnou vzájemnou polohu komponent. Nejen pro komponenty, které jsou v rámci vazeb v náčrtech nezávislé nebo kde se má dát v modelu s komponentami pohybovat, třeba u klapek nebo podvozku.

Zde jsou vazby polohy komponent velmi zevrubně probrány:

image anglicky možnost zapnout české titulky

Přistání stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.05.2024

Jak začít s létáním s rádiem řízenými modely - Koukáme na ostatní

Přistání modelu letadla není jen "doletět na zem". Při přistávání letadla je třeba zajistit, aby letadlo před dosednutím na zem dostatečně zpomalilo a aby se dotklo země částí letadla, která je k tomu určena. A samozřejmě aby letadlo dosedlo na vhodném předem zvoleném místě a ve zvoleném směru.

Starší články image