¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image


Karosérie auta podle třípohledového výkresu, plochy

Fusion 360 - Komplexní ukázky práce

Je poučné se podívat na komplexní příklad praktické práce. Jak modelovat dle předlohy, zde třeba automobil, jak modelovat obecné tvary. Zde je ukázána cesta modelování s plochami:

image anglicky

modální příkazy

G-code - Pojmy

Modální příkazy jsou příkazy G-code zůstávají zachovány s naprogramovanou hodnotou ve všech následujících blocích, dokud není stejným příkazem naprogramována jiná hodnota nebo pokud nepřijde příkaz, který platnost modálního příkazu ruší.

Jak modelovat dle předlohy

Fusion 360 - Tutoriály tématicky zaměřené

Je to asi nejzákladnější otázka těch, co chtějí modelovat auta, lodě, letadla třeba pro potřeby 3D tisku. Jak modelovat obecné tvary. Vytažením z jednoduchých geometrický tvarů a zaoblováním prostě neudělate karosérii oktávky! image

Jedna cesta je práce s plochami. Zde je ukázán princip:

image anglicky

Starší články image