image

Instalace spalovacího motoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.10.2004

Motory jsou v modelu (ale i ve skutečném letadle) uloženy v motorovém loži. Motorové lože zajištuje pevné spojení motoru s trupem (rozložení sil vznikajících za chodu motoru - tah, kroucení, vibrace - nebo při nehodě do konstrukce draku), umožňuje měnit polohu motoru (vyosení) a vhodnými deformačními vlastnostmi chrání motor před poškozením při katastrofě.  S montáží motoru souvisí i nastavení pozice vrtule vzhledem k horní úvrati pístu. Ta závisí na tom, v jaké poloze modelu budete motor nahazovat. Motor lze nahazovat v zásadě ve dvou různých polohách modelu: model s křídly vodorovně nebo postavený na křídlo. Motor by měl procházet horní úvratí když list vrtule prochází polohou 2 až 12 hodin. To ale můžete řešit až na letišti a zcela podle svých zvyklostí.

Vyosení motoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

31.12.2003
Motory jsou montovány tak, aby osa otáčení vrtule byla vůči ose trupu vyosena dolů a napravo. Věnujte pozornost tomuto údaji ve stavební dokumentaci.
pohled z levé strany
pohled shora

Na obrazcích je vidět smysl vyosení motoru. Trup je naznačen jen schematicky. Všimněte si, kudy prochází žlutá osa. Je to osa rovnoběžná s osou trupu procházející středem otvoru pro unašeč vrtule. Je to zu zdůrazněno proto, aby se vám nestalo, že svrtáte lože motoru s motorovou přepážkou bez nastaveného vyosení. Výstupní hřídel vám bude procházet pěkně středem otvoru v motorovém krytu. Potom motor vyosíte podkládáním motorobého lože a najednou vám půjde výstupní hřídel mimo otvor v motorovém krytu.

Proč vyosení motoru? stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

12.05.2011

? Mám opravdu dilema. Nevím zda dělám dobře, když vyosuji motor u modelů letadel doleva.

Měl jsem dojem, že když se mi motor točí doprava, tak abych eliminoval kroutící moment motoru, tak musím motor vyosit proti otáčení, tedy doleva. Jestli jsem se zmýlil, tak je velké štěstí, že jsem žádný z modelů ještě nerozbil. Prosím o radu.

O< Když je motor nevhodně vyosen, není to na rozbití modelu. Jen se s ním létá méně příjemně, než s modelem, kde je vše správně sladěno. Model nelétá sám rovně.

Teď k vašemu zdůvodnění. Motor se točí doleva a reakční moment se snaží otočit modelem kolem jeho osy doprava. To ale při pohledu zepředu! My ale zpravidla létáme čumákem dopředu image a když se na to podíváte zezadu od ocasu modelu, uvidíte, že reakční moment se snaží naklonit model do levého náklonu a tedy do zatáčky doleva. Vyosení by mělo tedy být doprava.

Raakční moment je ale podružný, vůči jiným silám malý. Podstatnější je, že točící se vrtule stáčí proud vzduchu za sebou do spirály, vzduch tlačený vrtulí podél trupu dozadu se pohybuje po spirále po celé délce trupu a to způsobuje nesymetrické ofukování ocasních ploch. Směrovka tak tlačí letadlo do levé zatáčky. Dá se to kompenzovat:

  • vyosením motoru doprava
  • vyosenín celé kýlovky
  • mixem směrovky s plynem

Vyosení motoru se nenastavuje nějak univerzálně pro všechny modely. Je třeba na správné vyosení přijít zalétávacími lety, kdy se pozoruje chování modelu při letu na plný plyn a vyosení se postupně upravuje. Konstruktéři stavebnic už za vás tuto práci udělali a vyosení motoru předepisují na plánku. Ale kyž dáte do modelu motor třeba s dvojnásobným výkonem, než byl konstruktérem předepsán, budete si muset vyosení zalétáváním zjistit sami.

Motorová lože stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

31.12.2003
Motor může být v trupu modelu upevněn různým způsobem.

 
Dřevěné motorové lože. Vyrábí se z tvrdého dřeva (buk). Výřez pro motor by měl realizovat vyosení motoru doprava, vetknutí lože do trupu vyosení dolů. Lože je možné vyrobit třeba ze staré parkety. Někdo používá k přichycení motoru šrouby do dřeva, ale to je možné jen u opravdu malých motorů. Doporučuji použít průchozí ocelové šrouby a matice zajistit.
Dnes se dají běžně koupit hotová motorová lože ze slitin hliníku, ze silonu či jiného plastu. Motor je k loži přišroubován stejně jako k loži motorovému. Lože  je přichyceno čtyřmi šrouby k motorové přepážce. Vkládáním podložek mezi lože a přepážku lze motor vyosit.

Nezapomeňte všechny šroubové spoje zajistit. Partie v okolí motoru by měly být dobře chráněny proti účinkům paliva. Zajistěte, aby se palivo nedostávalo do struktury dřeva, aby se nedostalo pod potah z folie atp.

U velkých motorů je třeba zajistit utlumení vibrací. Do soustavy se vkládají například silentbloky.

Ovládání karburátoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.10.2004

Táhlo ovládání karburátoru musí umožnit plynulé a přesné ovládání karburátoru. V poloze plný plyn (knipl plynu od sebe) a trim plynu dopředu (od sebe) musí být otvor karburátoru naplno otevřen. V poloze stažený plyn (knipl plynu k sobě) a trim zpátky (k sobě) musí být otvor karburátoru uzavřen nebo skoro uzavřen. V této poloze by měl motor zhasnout.

Před startem motoru se trim posune do přední polohy. Plné výchylky kniplu plynu by pak měly umožnit ovládání motorou od plného plynu po volnoběh. Po přistání se stáhne plyn a trim se přesune dozadu. To by mělo způsobit uzavření vstupu vzduchu a zastavení motoru. Toho lze využít v krizové situaci i za letu, kdy je třeba nouzově zastavit motor.

Počítačové vysílače umožňují nastavit tuto akci na tlačítko.

Vypnutí motoru se hodí při nácviku přistávání bez motoru pro případ vyčerpání celé nádrže. Vypnutí motoru budete potřebovat, když model nezadržitelně jede někam mimo dráhu kde hrozí poničení vrtule. Vypnutí motoru budete potřebovat, když je váš model daleko od vás a běží k němu malé dítě, pes a podobně.

Páka plynu na vysílači musí zůstávat v nastavené poloze. To zajišťuje vyjmutí pružin z křížového ovladače a instalace tzv. řehtačky. 

Viz také Karburátory, Seřizování spalovacího motoru.


Palivová soustavaimage