¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Slovníček pojmů

CAVOKstálý odkaz / permalink

27.12.2017
CAVOK je zvykové fonetické vyjádření fráze "Clouds And Visibility OK", tedy situace, kdy meteorologické podmínky nemají vliv na letecký provoz. Tato sitace je definována současným splněním následujících podmínek:
  • viditelnost přes 10 km 
  • žádné meteorologické fenomény 
  • žádné kumulonimby 
  • žádná oblačnost pod 5000 stop nebo pod minimální sektorovou výškou (uvažuje se větší hodnota)

Viz například Oblačnost.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)

print tisk