¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Výkres křídla

Amigo II

Půdorys křídlastálý odkaz / permalink

06.04.2020

Pro nakreslení žeber ucha je třeba vědět hloubky křídla a délku ucha, žebra střední části jsou jednoduchá záležitost, všechna žebra jsou stejná. Začínám nakreslením mušky křídla - jednoduchého náčrtku, ze kterého je zřejmé rozmístění žeber a základní půdorysné rozměry.

image

Z výkresu jsem si vyříznul část s půdorysem poloviny křídla a tu vsadil do nového výkresu. Insert - Canvas. Pomocí Calibrate v kontextovém menu nastavím velikost podkladu podle rozměru poloviny křídla, podle vzdálenosti kořenového žebra a konce koncového oblouku křídla, má to dát polovinu rozpětí modelu. Pomoci Edit Canvas, taky z kontextového menu (kliknutím pravým tlačítkem na předlohu), natáčením podkladového obrázku zařídím rovnoběžnost nosníků s osou.

Založím nový objekt volbou Assemble - New Component, nazvu ho "křídlo půdorys". Objekt musí být aktivní, pozná se to podle tečky napravo od jeho názvu. Ve stejné rovině, jako jsem vložil podkladový výkres, založím nový skeč, skeč nazvu "obrys". Měl by být ve stromě nalevo ve větvi objektu "křídlo půdorys". Ve skeči nakreslím nad podkladovým obrázkem obrys křídla, který řádně okótuji.

image

Ve stejné rovině založím další skeč, skeč nazvu "žebra". Udělám čáru v místě krajního žebra a potom čary namnožím pomocí Rectangular Pattern. Čáry v kontextovém menu změním z Normal na Construction, budou se zobrazovat čárkovaně. Kreslením čar nad podkladovým obrázkem se přijde na to, že u tohoto křídla jsou tři kořenová žebra o trochu blíže k sobě než ostatní žebra.

image

(zveřejněno na stránce Výkres křídla)

print tisk