image

Preventivní výměna kablíku napájenístálý odkaz / permalink

20.07.2007

Od přepínače záložních zdrojů mám u Luňáka napájení do přijímače přivedeno dvěma kablíky. Abych si neobsadil tím druhým kablíkem pozici pro servo, mám na jednom z těchto kablíků vyveden kablík pro připojení serva.

Protože jsem objevil podivné zbělání izolace na jednom z vodičů těsně u konektoru do přijímače, kablík jsem raději vyměnil. Kablík za 30 Kč a půlhodina práce se pro klid v duši určitě vyplatí.


imageDrobné opravy