image

Principy řízení modelu rádiem stálý odkaz / permalink

31.05.2010


Pilot drží v ruce vysílač a pohyby kniplů (ovládacích pák) na vysílači ovládá kormidla modelu. Řídit lze model až na hranici dohlednosti. Vysílače mají dosah zpravidla 1 až 1.5 km a na takovou vzdálenost už není poznat, v jaké poloze se model nachází.

Poloha ovládací páky na vysílači je v pravidelných intervalech zaznamenána, zakódována a rádiovým signálem přenesena do přijímače v modelu. Zde je poloha dekódována a po kablíku předána do serva. Servo nastaví výstupní páku (nebo kolečko) do odpovídající polohy. Tím se posune táhlo, které přenáší pohyb páky serva na páku kormidla. Tak se kormidlo vychýlí do polohy odpovídající výchylce páky na vysílači.

Rádio může přenášet 2 povely (směrovka/křidélka + výškovka), 3 povely (směrovka/křidélka + výškovka + ovládání motoru), 4 povely (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru), 5 povelů (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru + klapky) atd. Tomu se říká, že je rádio dvoukanálové, tříkanálové, čtyřkanálové, sedmikanálové atd.

Mimo plynulého ovládání kdy každé poloze ovládací páky na vysílači odpovídá určitá poloha kormidla (tomu se říká proporcionální ovládání), může vysílač obsahovat dvoupolohové přepínače, které se používají třeba k ovládání zatahování podvozku nebo je možné na jednom kanálu ovládat třeba 8 dvoupolohových výstupů.

Aby se modeláři, kteří létají současně, navzájem nerušili, musí provozovat svá rádia na odlišných kanálech. Rádia pracující v pásmu 2.4 GHz vysílají na trochu jiném principu a nemusíte se u nich o kanály starat. Rádia se sama postarají a vzájemně se neruší.

V podstatě není třeba se principem ovládání modelu rádiem zabývat. V běžné praxi bude rádio fungovat a tak, jako můžete jezdit s autem a nemusíte nic vědět o fungování motoru, tak můžete i létat s modely. Není však na škodu princip ovládání modelu znát.

Dosahstálý odkaz / permalink

31.05.2010

Dosah vysílání a tedy ovladatelnosti modelu závisí na výkonu vysílače a citlivosti a kvalitě obvodového řešení přijímače.

Výkony vysílačů zavedených výrobců jsou podobné a zaručují podobný dosah. Umožňují bezpečné řízení madelů až na vzdálenosti 1.5 až 2 km.

Přijímače jsou různé, různě řešené a liší se jejich citlivost a schopnost detekovat slabý signál vysílače. Výrobci zpravidla uvádí, k jakému typu provozu je ten který přijímač vhodný. Bývá to tak, že malinké levné přijímače jsou určeny pro létání "okolo sebe" do vzdáleností kolem 300 m, dražší větší přijímače spolehlivě fungují ve vzdálenostech přes 1.5 km.

Samozřejmě musí být splněny nějaké podmínky instalace přijímače v modelu a také uváděné vzdálenosti platí pro model ve vzduchu. Model ležící na zemi nebo letící těsně nad zemí ve velké vzdálenosti se může vymknout kontrole. Proto se vždy u nově osazeného modelu provádí kontrola dosahu.


Pricip ovládání rádiem podrobnějiimage