image

Laboratořstálý odkaz / permalink

07.02.2004
Malé házedlo se vám může stát zajímavou a levnou laboratoří.
.

Správný hodstálý odkaz / permalink

13.02.2004
Jak se má házedlo správně házet do kluzu? Nemluvím o hodu závodním, který jste možná někde viděli, kdy se házedlo vrhá strmě vzhůru, aby se dosáhlo co největší výšky. Mluvím teď o hodu modelu před sebe tak, aby hezky klouzal směrem od vás a vy jste na něm poznali, jak je seřízen. Když se takový hod naučíte, hodí se vám to i při startování rádiem řízených modelů z ruky.
Kluzstálý odkaz / permalink
15.02.2004
Bezmotorový model/letadlo získává energii k dopřednému pohybu ztrátou výšky.

Modely kloužou v tak, že na na 10 m letu ztratí o něco méně než 1 m výšky,

image

Říká se, že jejich klouzavost je 1:10 a lepší.

Házedlo má klouzavost 1:8 až 1:10, radiák o rozpětí 2.5 m má klouzavost kolem 1:15, skutečný školní větroň kolem 1:20 a skutečný soutěžní větroň více jak 1:40.

Správný hod tedy vypadá tak, že model hned letí rychlostí kluzu a pod úhlem kluzu. Od vypuštění z ruky až po dotyk se zemí.

image

Ještě jednou zdůrazním, proč potřebujeme zrovna takový start modelu. Je to proto, abychom i během jeho krátkého několikavteřinového letu mohli pozorovat, jak se projevují naše zásahy do jeho seřízení.

Samozřejmě váš model nemusí a taky asi nebude ze začátku seřízen tak, aby klouzal stabilně. Jak tedy zjistit, jestli je příčina jeho nerovnoměrného letu ve špatném seřízení nebo zda je příčinou nesprávně provedený hod?

Stačí opakovat hod různou silou a tedy rychlostí a laborovat i s úhlem vypuštění. Pokud při některém z pokusů dosáhnete ustáleného letu, je kluzáček správně seřízen a vy jse našli správný způsob hodu. Pokud nedosáhnete ustáleného letu, je chyba v seřízení. I tak se ale v průběhu těchto pokusů naučíte správnému házení.

Nebude vám pak činit problém hodit model jiné "váhové" kategorie - malého rádiem řízeného motoráčka nebo větší větroň. Budete to mít tak říkajíc "v ruce".

Správněstálý odkaz / permalink

13.02.2004
Správný hod je hod v takovém úhlu a takovou rychlostí, aby jste trefili úhel klouzání vašeho modelu a jeho ustálenou rychlost klouzání.
image

Háže se proti větru a z kopce dolů.

Model při hodu směřuje nosem mírně k zemi, křídla má vodorovně. Model se drží pod křídlem někde v místě těžiště. Model držíme v úrovni hlavy. Když natočíme hlavu o 45 stupňů doprava, koukáme na svoji ruku s modelem.

Málostálý odkaz / permalink

13.02.2004
Když hodíte model málo, bude muset model nabrat energii sám ztrátou výšky. V krajním případě spadne až na zem.

Takto nesprávně provedený hod bývá častou katastrofou pro rádiem řízené modely.

image

Mocstálý odkaz / permalink

13.02.2004
Když hodíte model větší silou a tedy větší rychlostí, bude muset model nejdříve stabilizovat svůj let. Pro vás je takový hod nanic, protože vy potřebujete pro svá pozorování pěkný ustálený let.

Takto "nesprávně" provedený hod není u rádiem řízeného modelu. Pilot zkoriguje let potačením výškovky a je po problému.

image

Posun těžištěstálý odkaz / permalink

07.02.2004
Zkuste přidáváním a ubíráním závaži v nose, jaký vliv má posun těžiště na let modelu.


zpátky na: Zkuste to bez rádia! │ kam dál: Jak se zorientovat ve světě modelářů


přehled kapitol:

  1. Jak začít s létáním s rádiem řízenými modely
  2. Jděte mezi lidi
  3. Zkuste to bez rádia!
  4. Vaše malá laboratoř
  5. Jak se zorientovat ve světě modelářů

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Začátečníci)

Dále: Co musíte všechno zvládnout?image