image

Měřenístálý odkaz / permalink

20.02.2004
Měření a vážení patří nerozlučně k modelařině. Už při návrhu modelu je třeba změřit komponenty modelu a případně skutečné předlohy, při stavbě je třeba při míchání vícesložkových chemikálií vážit, na hotovém modelu je třeba zjistit těžiště, změřit výchylky kormidel atd. atd.

Váženístálý odkaz / permalink

20.02.2004
Hmotnost modelu a rozložení jednotlivých hmot je velice důležité. Už při konstruování modelu je třeba znát hmotnosti jednotlivých komponent a zvážit podle toho jejich umístění.

stálý odkaz / permalink

Měření oblých tvarůstálý odkaz / permalink

20.02.2004

Při stavbě trupu Bf-109 jsem narazil na problém, jak naměřit a orýsovat polohu kabiny na oblém vršku trupu. Pravítko lze sice po oblých tvarech odvalovat, ale vždy někam ujede. S trojúhelníkem s ryskou to bylo to samé. Ze zkušenosti vím, že ani tak nezáleží na rozměrech těchto dílů, ale spíše na proporcích a hlavně na symetrii.

Proto jsem si vzal kus smirkového papíru, na jeho rubovou stranu jsem si narýsoval osu a rysky pro potřebné rozměry. Na rovné ploše lze na papír pohodně vynášet kolmice. Smirkový papír potom přiložím k trupu brusnou stranou, osu na něm vyznačenou sesouhlasím s osou trupu, kterou tvoří lepený spoj a na trup si přenesu příslušné rysky.

obrázek 1: potíže s pravítkem obrázek 2: použití smirkového papíru

Smirkový papír lze potom samozřejmě použít k jeho původnímu účelu. Při rozměřování nespoléhejte na to, že je smirkový papír nařezán pravoúhle. Vycházejte ze svých měření.

Měření úhlůstálý odkaz / permalink

20.02.2004
Měření úhlů je při stavbě důležitým oborem. Vzájemná úhlová pozice jednotlivých částí modelu je důležitá z hlediska aerodynamiky.

Při nastavování úhlů seřízení narazíte na problém, jak tyto úhly naměřit.Problém je v tom, že letadlo netvoří pravoúhlé objekty a tak není úhloměr kam přiložit.

Poměrové měření úhlůstálý odkaz / permalink

20.02.2004
Některé úhly stačí měřit poměrem. Typickým příkladem je zjišťování kolmosti ocasních ploch.

image

Stačí k tomu nějaká páska, provázek nebo krejčovský metr. Střed pásky se zapíchne do vrcholu směrovky špendlíkem a na obě strany se naměří stejná vzdálenost. Páska může sloužit i jako zajištění správné polohy ploch před zaschnutím lepidla.

Nastavení vodorovné polohystálý odkaz / permalink

20.02.2004
Při nastavování zařízení v dílně do vodorovné polohy lze s výhodou použít stavební vodováhy.
Tu tvoří kadice, na jejíchž obou koncích jsou průhledné trubice s ryskami. Hladina vody v obou trubicích indikuje vodorovnou polohu.