image

Slovníček pojmůstálý odkaz / permalink

16.03.2014

anamorfický objektiv (anamorphic) Objektiv, který ztlačí šírku záběru tak, že na záznamové médium / čip lze zaznamenat více širokoúhlý záznam, než je záznamové médium / čip schopen zaznamenat. Při promítání musí být zase použito takové optiky, aby se šířkově komprimovaný záznam zobrazil správně.
bokeh Výrazem pěkný / nepěkný bokeh se označují estetické kvality rozostřené částí snímku. Nezaostřený bod se jeví jako kroužek (rozptylový kroužek) a jejich vzhled je mimo jiné dán konstrukcí objektivu (tvar a počet lamel clony).
Za pěkný bokeh se zpravidla považují rovnoměrně kroužky s neostrými okraji, za nepěkný bokeh ostře ohraničené mnohoúhelníky.
Slovo je původem z japonského slova boke - rozostření.
CBR Constant Bit Rate - konstantní datový tok
DVD authoring Proces, při kterém se film převádí do formátu DVD video a vytvoří se složky a soubory tak, aby film šel přehrávat ve stolním DVD přehrávači. Vytváří se i menu.
EV Expoziční stupeň. Hodnota do mínusu znamená přiclonění záběru, hodnota do plusu větší otevření objektivu. Pomocí tohoto nastavení se dá ovlivnit expozice snímku nastavená expoziční automatikou fotoaparátu - korigovat její nastavení.
EXIF Informace o expozici, fotoaparátu, době pořízení snímku atp. ukládané přímo do souboru snímku.
grabování Nahrávání videa z analogového zdroje videa.
ISO ISO speed. Jednotka vyjadřující citlivost filmu na světlo. Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost filmu. Používá se i u digitálních fotoaparátů k vyjádření citlivosti snímacího čipu. U digitálních fotoaparátů se dá většinou citlivost nastavit. Při vyšších citlivostech hrozí snížení kvality snímku obrazovým šumem.
kantny
image
Okraje obrazu v hledáčku / promítací plochy.
kašírování Kašírování je nalepení fotografie na pevný podklad.
mastering Zpracování videa do konečné podoby, uložení na vhodné médium.
ripování Převod zvukových stop z audio CD do počítače.
scéna Sekvence záběrů tvořící ucelenou část filmu. Třeba: "odjezd na dovolenou" nebo "cestou jsme se vykoupali".
směrné číslo Informace o výkonu blesku.
Směrné číslo vydělené clonou dává vzdálenost, na kterou blesk dosvítí.
VBR Variable BitRate - proměnlivý datový tok
zaběr Úsek filmu od střihu do střihu nebo od spuštění do zastavení záznamu kamery.

(zveřejněno v rubrice Fotografie/film)