image

Dřevostálý odkaz / permalink

09.12.2005

Dřevo je asi nejdéle v modelářství používaným materiálem.

co tu najdete?

Balsa  Přehled dřev  Překližka 

Přehled dřevstálý odkaz / permalink

08.03.2009
Abachistálý odkaz / permalink
07.03.2009

latinsky: triplochiton scleroxylon

obchodní název: abachi, obeche, ayous
popis: Stromy dorůstají až 50 m výšky a průměru kmene až 2 m.
použití: dýhy na potahy křídel
image

Vlastnosti materiálu
měrná hmotnostod 350 do 500kg/m3
pevnost v tahu od 45 do 52MPa
pevnost v tlaku od 26 do 42MPa
pevnost v ohybu od 51 do 72MPa
Balsa lehká 70 - 120 kg/m3 stálý odkaz / permalink
10.12.2005

popis: Balsové dřevo nižší hustoty.
použití: Používá se v leteckém modelářství.

Více viz Balsa.

Balsa střední 120 - 200 kg/m3 stálý odkaz / permalink
10.12.2005

popis: Balsové dřevo střední hustoty.
použití: Používá se v leteckém modelářství.

Vlastnosti materiálu
měrná hmotnostod 120 do 200kg/m3
pevnost v tahu od 8 do 20MPa
pevnost v tlaku od 8 do 18MPa
pevnost v ohybu od 16 do 22MPa
pevnost ve smyku od 15 do 25MPa
modul pružnosti v tahu od 1000 do 1700MPa

Více viz Balsa.

Borovicestálý odkaz / permalink
17.11.2008

použití: nosníky

Vlastnosti materiálu
měrná hmotnost320 / 510 / 880kg/m3
pevnost v tahu35 / 104 / 196MPa
pevnost v tlaku30 / 47 / 80MPa
pevnost v ohybu35 / 87 / 206MPa
pevnost ve smyku6.1 / 10 / 14.6MPa
modul pružnosti v ohybu6900 / 12000 / 20100MPa
Bukstálý odkaz / permalink
16.03.2011

použití: motorová lože, vrtule, překližky

Vlastnosti materiálu
měrná hmotnostod 570 do 720kg/m3
pevnost v tlaku od 41 do 99MPa
pevnost v ohybu od 74 do 210MPa
Habrstálý odkaz / permalink
16.03.2011

použití: vrtule

Vlastnosti materiálu
měrná hmotnostod 720 do 820kg/m3
Smrkstálý odkaz / permalink
16.03.2011

použití: nosníky

Vlastnosti materiálu
měrná hmotnostod 440 do 470kg/m3