¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Co je tu nového?

Karosérie auta podle třípohledového výkresu, plochy

Fusion 360 - Komplexní ukázky práce

Je poučné se podívat na komplexní příklad praktické práce. Jak modelovat dle předlohy, zde třeba automobil, jak modelovat obecné tvary. Zde je ukázána cesta modelování s plochami:

1) Jan nalézt správný výkres a jak ho vložit jako podklad

image anglicky

Přehled ¦ Starší image.