¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Kdo se v tom má vyznat? stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

28.06.2012

Při poslouchání rádiové korespondence, pročítání různých leteckých materiálů a internetových diskuzí člověk narazí na mnoho pojmů, o kterých s jistotou neví, co přesně znamenají. Zde jsou některé z nich.

A

a/c zkratka aircraft - letadlo
a/d zkratka aerodrome - letiště
ACARS ACARS - Aircraft Communications Addressing and Reporting System. ACARS je digitální přenos dat vyvinutý speciálně pro letecký průmysl. Síť pozemních rádiových stanic zajistí v reálném čase komunikaci letadla s leteckou společností, řídícím střediskem ap. prakticky kdekoliv na světě.

Systém předává: identifikační označení letounu, typ letounu, název letecké společnosti, číslo letu, identifikační označení, polohu, výšku, teplotu, počasí, palivo, předpokládanou dobu příletu atd.

ACC Area Control Service - řídí tranzitní lety. Například ACC Praha řídí letadla přelétávající přes Českou republiku.
Aerodrome Control Service řídí přistávání a starty letadel na letišti. Služba (TWR - tower) funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.
AGL Above Ground Level - výška nad zemí
AIP Aeronutical Information Publication. Letecká informační příručka. Více viz AIP.
AIS Aicraft Information Service - letecká informační služba
altitude Výška nad hladinou moře.
AMSL Above Mean Sea Level. Nadmořská výška.
APP Approach Control Service - řídí přílety k letištím (přiblížení) a odlety z letišť. Služba funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.
APU Auxiliary Power Unit. Pomocný zdroj energie. Každé letadlo má ještě jeden motor "navíc", který je zrakům skrytý. Je to tzv. pomocná jednotka APU. Je to malý proudový motor, který se nahazuje jako první a pohání elektrický generátor. Pomocí APU je schopno letadlo nahodit motory bez nutnosti připojit se k pozemnímu zdroji. Také zajistí chod klimatizace před vzletem.
ASDA Accelerate Stop Distance Available. Použitelná délka přerušeného vzletu. Viz Dráhy.
ATC Air Traffic Control - řízení letového provozu
ATIS Automatic Terminal Information Service - stanice na letišti, která ze záznamu přehrává podmínky pro přistání na letišti. Frekvence stanice viz na stránce Přehled stanic v leteckém pásmu, frekvence, kmitočty.
autostabilní profil Profil křídla, který má malý a se změnou úhlu náběhu málo se měnící klopivý moment.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

C

c/l zkratka center line - osa dráhy
CAT I Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 600 m.
CAT II Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 350 m. Výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft).
CAT III Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m. Výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft).
CAT III A Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m (656 ft). Výška rozhodnutí 30m (100 ft).
CAT III B Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 75 m (246 ft). Výška rozhodnutí je 15m (50 ft).
CDU Control Display Unit. Je to klávesnice a obrazovka FMC.
CEST Středoevropský letní čas (MESZ, SELČ). Více viz Čas CEST.
CET Středoevropský čas (MEZ, SEČ). Více viz Čas CET.
CTR Řízený okrsek letiště. Viz Co vidíme na mapě.
CZ-ALPA CZECH AIR LINE PILOTS ASSOCIATION - ČESKÉ SDRUŽENÍ DOPRAVNÍCH PILOTŮ České sdružení dopravních pilotů
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

D

DME Distance Measuring Equipment - měřič vzdálenosti.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

E

ECAM Displej centrálního monitorování činnosti a stavu systémů letadla.
EFCS Electronic Flight Control System. Systém řízení letadla, kdy mezi řídícími pákami a kormidly letadla je vložena elektronika, která koriguje pilotní zásahy.
EHSI Electronic Horizontal Situation Indicator
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

F

FAF Final Approach Fix - bod konečného přiblížení. Od tohoto bodu trať klesá až k prahu dráhy.
FAP Final Approach Point - bod konečného přiblížení
FAR Federal Aicraft Regulations - letecké předpisy USA
FCC Flight Control Computer
fic Flight Information Center - letové informační středisko
FL Flight Level - letová hladina
FMC Flight Management Computer - navigační počítač. Piloti do něj před letem zadají trasu letu. FMC potom tyto údaje porovnává se skutečnou trasou letu a navigační informace předává pilotům několika různými formami. Více viz např. FMC u B737 PMDG.
FMS Flight Management System. Obsahuje: FMC, autopilota a flight director, autothrottle a IRSy . Více viz např. FMS u B737 PMDG.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

G

glareshield Část palubní desky nad obrazovkami stínící přístroje na palubní desce před dopadem slunečního světla. Obsahuje většinou ovládací panel autopilota. Také na něm bývá panel Master Caution.
GMT Greenwich Mean Time, čas na nultém poledníku v Greenwich.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

H

height Výška nad prahem dráhy.
HSI Horizontal Situation Indicator
HUD Head Up Display - průhledový displej. Displej v zorném poli pilota, na který se promítají údaje různých přístrojů. Pilot kouká skrz něj a vidí tak zároveń ven z letadla i vybrané přístrojové hodnoty. Viz Průhledový displej.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

I

IAF Initial Approach Fix. Bod, kde končí příletová trať k letišti a začíná přiblížení na přistání.
IAS Indicated Airspeed - indikovaná vzdušná rychlost
IF
IFALPA Sdružení dopravních pilotů. (IFALPA)
IFR Instrument Flight Rules. Pravidla pro let podle přístrojů.

Pod tímto pojmem se rozumí let s dodržením postupů (pravidel) pro let podle přístojů. Podstatné je, že piloti provádějí zatáčky, stoupání, klesání přesně stanoveným způsobem. To umožňuje řídícímu létání předvídat, kde bude sledované letadlo v příštích okamžicích.

ILS Přesný přibližovací maják. Viz také PRECISION. Přístroj v letadle ukazuje při sestupu odchylky od sestupového paprsku v horizontálním i vertikálním směru. Na mapě se pozná tak, že jsou u dráhy dva majáky se stejnou frekvencí. Jeden označený LLZ a druhý DME.
IRS Dávají FMC informaci o poloze letadla. Před letem se inicializují podle známé polohy letadla. Podle pohybu letadla v prostoru jsou schopny určit jeho zeměpisnou polohu.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

J

JAR evropské letecké předpisy
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

K

KIAS Knots Indicated Airspeed. Indikovaná rychlost v mílích.
kraksna těžká havárie letadla
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

L

LDA Landing Distance Available. Použitelná délka přistání. Viz Dráhy.
letová hladina Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře
LLZ Lokalizér (localizer) - kurzový maják ILS.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

M

MAPt Missed Approach Point - bod zahájení postupu nezdařenéhp přiblížení.
MCP Mode Control Panel. Ovládací panel autopilota. Viz například Autopilot.
MET Středoevropský čas. Více viz Čas MET.
METAR Základní meteorologická zpráva o podmínkách na daném letišti. Více viz METAR.
MEZ Středoevropský čas v německy mluvících zemích (CET, SEČ). Více viz Čas CET.
MSL Mean Sea Level. Střední hladina moře.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

N

NON-PRECISION Přístrojové přiblížení na přistání.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

O

OCA Obstacle clearance altitude. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami.
OCH Obstacle clearance height. Bezpečná výška nad překážkami.
odpovídač Také transponder, XPDR nebo TPDR. Zařízení v letadle, které vysílá zadaný kód. Každé letadlo má řídícím létání přidělen jednoznačný kód. Řídící potom dokáže na obrazovce radaru letadlo identifikovat. Více viz Odpovídač.
ojátko Slengový výraz pro oj, vlečnou tyč. Tyč, za kterou se tahá letadlo po ploše traktorem nebo speciálním tahačem.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

P

PAPI

Precision Approach Path Indicator. Navigační světla vedle dráhy indikující pilotovi, zda letí pod nebo nad osou sestupu. Čtyři světla. Let v ose - ve správné výšce indikují dvě červená a dvě bílá. Více červené znamená "pod osou", více bílé "nad osou". Více viz PAPI.

PF – pilot flying Pilot řídící. Na linkovém letu často řídí kapitán (PIC) jednu cestu (je tedy zároveň PIC i PF) a na zpáteční cestě je PF druhý pilot.
PFD Primary Flight Display. Viz například PFD - Primary Flight Display.
PIC – pilot in command Kapitán (captain). Velitel letadla. Na druhém sedadle sedí "druhý pilot" (co-pilot).
PRECISION Frekvence navigačního zařízení pro přesné přiblížení na přistání ILS.
převodní výška Převodní výška je výška, od které se neudává výška letu nadmořskou výškou, ale letovou hladinou. Po průletu převodní výškou všichni nastavují na výškoměru tlak vzduchu 1013 hPa (29,92 IN HG).
primární radar Radar který vysílá paprsek elektromagnetického vlnění a zachytává odraz od objektů v prostoru. Z doby návratu odraženého signálu zjišťuje vzdálenost, ze síly odraženého signálu velikost sledovaného objektu.
profil křídla Tvar podélného řezu křídla. Viz Profil křídla .
pushback Vytlačování letadla ze stání. Letadla na letištích stojí nosem k letištním budovám. Protože nemohou sama couvat, musí je vytlačit tahač. Ten je tlačením za přední podvozkovou nohu vytlačí tak daleko od budovy, aby mohla popředu vyjet na pojížděcí dráhu. Akce musí být povolena službou GROUND frází "pushback aproved".
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

Q

QFE Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na práh dráhy. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje výšku (height) nad prahem dráhy letiště, které QFE udalo. Srovnej s QNH.
QNH Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje nadmořskou výšku (altitude). Srovnej s QFE.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

S

SEČ Středoevropský čas (CET, MEZ). Více viz Čas CET.
sekundární radar Přijímá vysílání odpovídačů letadel. Spolupracuje s primárním radarem a umožňuje zobrazit na obrazovce radaru kód letadlu přidělený a umí-li to odpovídač i výšku letadla.
SELČ Středoevropský letní čas (CEST, MESZ). Více viz Čas CEST.
SFAR Special Federal Aicraft Regulations - Speciální letecké předpisy USA
SID Standart Instrument Departure. Standardní přístrojová odletová trať. Je to trať, po které letí letadlo po vzletu k prvnimu traťovému bodu. Více viz SID.
SLZ SLZ - sportovní létající zařízení. Například rogallo, paraglajd (klouzavý padák), ultralehké letadlo (UL).
STAR Standart Instrument Arrival Route. Standardní přístrojová příletová trať. Je to trať, po které letadlo letí z posledního bodu tratě do bodu IAF, kde začíná přistrojové přiblížení. Viz STAR, Čtení map.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

T

T/C Top of Climbing. Konec stoupání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být ukončeno stoupání do zvolené letové hladiny.
T/D Top of Descent. Začátek klesání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být zahájeno klesání.
TA transition altitude = převodní výška. Viz převodní výška.
TAI Mezinárodní atomový čas. Více viz Čas TAI.
TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System - výstražný protisrážkový systém.
TDZ Touchdown Zone - místo dotyku letadla na přistávací dráze.
TDZE Touchdown Zone - místo dotyku letadla na přistávací dráze.
TL transition level = převodní hladiny. Viz převodní výška.
TMA Koncová řízená oblast letiště. Viz Co vidíme na mapě.
TODA Take-off Distance Available. Použitelná délka vzletu. Viz Dráhy.
TORA Take-off Run Available. Použitelná délka rozjezdu. Viz Dráhy.
TPDR Transponder - odpovídač
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

U

UAV UAV - Unmanned Aerial Vehicle. Bezpilotní letouny. Letouny které jsou buď řízeny na dálku nebo se pohybují autonomě řízeny podle nějakého programu
UT Universal Time - světový čas. Více viz Čas UT.
UT1 Světový astronomický čas na poledníku v Greenwich. Více viz Čas UT1.
UTC Universal Time Coordinated - koordinovaný světový čas. Více viz Čas UTC.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

V

VFR Visual Flight Rules. Pravidla pro let s viditelností země.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

W

WIP Works in Progress - probíhající práce.
A C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

X

XPDR Transponder - odpovídač

Více pojmů viz Slovníček pojmů.