¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Ze života klubu

Ze života Leteckého klubu Teplice

Bezpečnost létánístálý odkaz / permalink

19.04.2009

Během našeho létání se po okraji letiště běžně pohybují cizí lidé. Zpravidla na cestě kolem letiště, někdy i v ploše letiště.

image

Na západním okraji letištní plochy si lidé zkracují cestu a dostávají se bezprostředně před práh dráhy 11-29 (východ - západ). Jsou špatně viditelní, protože jsou pod horizontem. Pro pilota jsou tito lidé nebezpeční už během létání. Procházejí totiž přes linii, kudy se s velkými modely běžně létají nízké průlety nebo okruhy na přistání. Během přiblížení na přistání od západu se lidé dostávají do osy dráhy několik desítek metrů před prahem dráhy (s nově prošlapanou cestou několik metrů) a hrozí tak střet. Běžně je k vidění, jak lidé sledují model přelétávající třeba jen pět metrů nad jejich hlavou. Že je nebezpečí střetu akutní, o tom svědčí místa dosednutí modelů, kdy se jejich piloti fatálně spletli v rozpočtu na přistání (skončilo to tehdy třeba jen zlomenou vrtulí). Spoléhat tedy na to, že "ty lidi přeskočím" je hazard!

Jediným řešením je přerušit přistávací manévr a opakovat okruh. U větroňů bez motoru, které přistávací manévr opakovat nemohou, je lepší, než se pokoušet překážku přeskočit, raději volit oblétnutí překážky stranou. To, že jsme s modelem mimo spojnici překážka - práh dráhy se snadněji odhaduje než to, zda jsem už za pčekážkou. V krajním případě je lepší sednout mimo dráhu.

Nelze se spoléhat na to, že lidé tvořící překážku se zachovají nějak logicky a pomohou vám kolizní situaci vyřešit! Počítejte naopak s tím, že se situace může ještě zhoršit! Počítejte s tím, že lidé co stojí v cestě jsou hluší, slepí a třeba i dementní.

Situace na prahu dráhy 07 - 25 je ještě komplikovanější. Vede zde těsně kolem prahu dráhy cesta, po které se "vždycky chodilo". Lidé, co zde procházejí, jdou kolem stojánky a to je ještě více ukolébá v pocitu bezpečí. Pozorovací podmínky jsou zde pro pilota nejnevýhodnější. Práh je od něj jihozápadním směrem a trochu nahoře. Pilot tedy kouká do jasné oblohy.

Na východním konci na horizontu v prodloužení osy dráhy na úrovni "malé boule" se často návštěvníci letiště vydávají deset dvacet metrů severně od cesty. Buď zde pobíhají děti nebo se rodinka uloží do trávy vedle cesty. Je to místo zdánlivě mimo osu dráhy (pro toho, kdo sedí na louce i pro pilota stojícího na dráze). Často se ale zrovna přes toto místo vedou nálety na průlety. Je to nebezpečné ze dvou důvodů. Místo je výše než stanoviště pilota a osoby, které se zde pohybují, jsou pro pilota špatně rozeznatelné a druhým důvodem je, že místo má poměrně velké převýšení a model nalétavající na mízký průlet zde má nad terénem poměrně malou výšku.

Neměli bychom být líní a měli bychom dostat lidi za cestu na loučku pod boulí.

(zveřejněno na stránce Ze života klubu)

print tisk