image

Znečištění ovzdušístálý odkaz / permalink

01.01.2011

ČHMU - Český hydrometeorologický ústav poskytuje na svých webových stránkách animaci snímků meteorologického radaru:

l