image

Lakování, barvení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.12.2003

Lakování nebo barvení modelu je jednou z posledních stavebních operací. Zásadním způsobem ovlivňuje dojem z vašeho modelu.

Volba barev stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.04.2006

Před vlastním provedením nátěru je třeba zvolit vhodný druh barvy. Jak barvu volit a na co je třeba myslet?

Barva samozřejmě musí být k dispozici v žádaném odstínu. Barvu můžete koupit hotovou, nebo si ji můžete sami namíchat nebo vám ji může namíchat specializovaná firma. Například autolakovna. Často bývá problém v tom, že vy požadujete matný povrch a k dispozici je jen lesk nebo naopak.

Barva by měla na podkladu držet a neměla by nějak s podkladem nevhodně reagovat. Oříškem často bývá lakování plastů, kdy nátěr snadno oprýskává. Nebo nevhodná kombinace technologií, kdy vrchní nátěr nanesený na nevhodnou základovou barvu puchýřkovatí. A úplně nejzákladnější problém - barva by neměla materiál modelu rozežírat.

Dalším hlediskem pro výběr barvy je její kryvost. Málo kryvá barva vyžaduje nanesení velkého množství vrtev a tím neúměrného nárůstu hmotnosti modelu.

Pokud jste už trochu vyzrálejší piloti, bude vás trápit i barevná stálost nátěru. Není hezký pohled na model, který by měl být bílý, a zatím jeho povrch po roce zežloutl.

Viz také Třídění barev a Přehled barev .

Míchání barev stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.12.2003

Pokud dáváte kabát nějakému sportovnímu modelu, dá se ta správná barva vybrat z nabízených odstínů. Stavíte-li však maketu, budete si muset požadované odstíny barev namíchat.

Barvy se míchají ze základních odstínů: modré, červené a zelené. K tónování se používají ještě bílá a černá. Podívejte se na obrázek.

image

Základní modrá, červená a žlutá barva jsou v prostředním mezikruží. Jsou to tzv nasycené barvy. Nelze je získat mícháním z jiných barev. Tři pole mezi těmito základními barvami v prostředním mezikruží ukazují, jaké barvy vzniknou smícháním těchto základních barev. Vnitřní mezikruží pak barvy, které vzniknou přidáním bílé, vnější mezikruží barvy, které vzniknou přidáním černé.

Všimněte si, že základní červená není čistě červená. Je šmrcnutá trochu fialovou. To, že to je opravdu jedna ze základních barev dokazují barvy inkoustů počítačových tiskáren, které barvy na papíře míchají v podstatě stejně. Používají barvy: cyan, magenta, yellow.

S přidáváním bílé a černé pracujte velice opatrně a počkejte vždy, až přidanou kapku dobře rozmícháte se zbytkem barvy. Kapička navíc vám může pokazit celou várku barvy.

Barvy sí můžete namíchat ve skleněných lahvičkách od sterilované zeleniny nebo dětských přesnídávek (například). Namíchejte si však barvy dostatech. Pokud vám barva nevyjde, budete muset míchat znovu a stejný odstín už těžko trefíte.

Barvy si můžete nechat namíchat ve firmě, která se zabývá stříkáním automobilů.


Příklady spotřeby lakuimage