image

Modely

Elektronika

image

Kabelហst�l� odkaz / permalink

01.01.2005

Palubní část rádia je třeba napájet, spolehlivě napájení vypínat a zapínat, rozvést signál a napájení k servům.

Ne vždy to bývá jednoduché a v návodech k rádiím toho moc o této problematice není. A v návodech na stavbu modelů ještě méně.

Provedení kabeláže stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.01.2005
Stručně
Neodborné spojování kablíků, opravy konektorů, nevhodné komponenty a podobně bývají častou příčinou havárií modelů.

Základním požadavkem při instalaci kabeláže v modelu je její spolehlivá funkce ve všech možných režimech provozu modelu.

Běžná instalace v modelu běžné velikosti by neměla činit problémy. Pokud jsou serva v blízkosti přijímače, používají se originální propojovací kablíky, které jsou součástí serv. Spolehlivý vypínač je také součástí soupravy. Problém může nastat, pokud se instalace při havárii poškodí. Neodborná oprava může být zdrojem dalších problémů.

Problémy nastanou, je-li rádio třeba instalovat do velkého modelu. Zde jsou serva v křídle nebo u ocasních ploch a je třeba vyřešit napájení serva a přenos řídícího signálu na větší vzdálenost - prodloužit kablíky serv.

Zásady pro provedení kabeláže stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.01.2005

Aby byla zachována spolehlivá funkce instalace rádia, je třeba dodržet některé zásady.

Kontrola st�l� odkaz / permalink
01.01.2005
Stručně
V křídlech by neměly být konektory.

Kabeláž by měla být provedena tak, aby rozebiratelné spoje bylo možné kontrolovat a udržovat.

Systém stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
05.08.2009

Zaveďte si nějaký standard zapojování kabeláže - nějaký systém a ten u svých modelů dodržujte.

Uložení kabelů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
01.01.2005

Kabely by měly být v modelu upevněny tak, aby se nepletly pohybujícím se pákám serv nebo táhlům.

Kabely by neměly šponovat, aby se vám třeba při malém posunu částí rádia v trupu nerozpojily konektory.

Na co si dát pozor stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.08.2009

Na co si dát při instalaci kabeláže pozor?

Funguje to? st�l� odkaz / permalink
05.08.2009

Pokud instalujete rádio do většího modelu a kablíky k servům musíte protahovat trupem, křídly a musíte použít prodlužovací kabely, věnujte pozornost jejich kvalitě dříve, než kabely zabudujete do letadla.

Konektory stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.01.2005

Pro spojování kabelů v modelu se používají různé konektory. Na trhu je k mání několik druhů konektorů - každý je vhodný pro nějaký účel.


image více ...

Toroidy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

28.11.2004

Dlouhé kabely se ošetřují toroidy.

image

Na své stránce popisuje Michal Černý použití toroidů takto:

Toroidy jsou vhodné zejména k zatlumení dlouhých přívodních vodičů k servům (rozměry 16/10 a 6,3/3,8). V případě aplikace jediného toroidu na kabel umístíme feritové jádro poblíž přijímače, výhodnější a účinnější je ale umístění dvou jader poblíž konců dlouhého kabelu. Toroidy navlékáme na kabel pokud možno již při jeho výrobě. Jestliže je doplňujeme dodatečně, musíme vyjmout kontaktní dutinky z plastového tělíska konektoru, protože vnitřní otvor kroužků neumožňuje provlékání celého servokonektoru. Na menších toroidech 10/6/4 se obvykle provlečením vytváří 1 až 2 závity kablíku, na větších 16/10/6,3 5 až 7 závitů. Trubičky se navlékají na jednotlivé vodiče těsně za tělísko konektoru. Obdobně větší toroidy mohou sloužit k odrušení silových vodičů. V tom případě navineme několik závitů obou přívodních vodičů na toroid protiběžně.

Michal Černý toroidy i prodává.

Konkrétní řešení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

28.11.2004

Zde jsou popsaná nejčastěji používaná řešení připojení serv.


image více ...
Spojování kabelů navzájem a kabelů s konektory stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
03.10.2004

Pokud potřebujete propojit navzájem dva kablíky nebo kablík a konektor, je potřeba dodržet určité zásady. Jinak se na první pohled pěkně povedený spoj může stát místem poruchy.


image více ...

Prodloužení kablíků serv stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.01.2005

Je-li servo v křídle nebo u ocasních ploch, je třeba vyřešit napájení serva a přenos řídícího signálu na větší vzdálenost - prodloužit kablíky serv.


image více ...

Doporučuji prostudovat stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.09.2004

Podívejte se také, co k tomuto tématu píšou jiní.

Michal Černý - Elektroinstalace v modelu ZMIZELO
Sysala - Domácí výroba kabelů a konektorů k servům

Vypínače stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.10.2004
  • na bok trupu (zpravidla)
  • na opačnou stranu, než je výfuk
  • tak, aby se zapínal směrem dozadu

Vypínače napájení jsou často podceňovaný prvek v elektrické instalaci. Přitom nekvalitní nespolehlivý vypínač zvláště u motoráků znehodnotí ostatní kvalitní komponenty palubní instalace rádia.

Nespolehlivý vypínač bývá poměrně častou příčinou havárií.


image více ...

Přepínače napájení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.12.2005
Přepínače napájení jsou bezpečnostní prvek v elektrické instalaci palubní části rádia. Přepínají automaticky při poruše nebo vybití hlavního akumulátoru na akumulátor záložní.

image více ...

Power boxy, rozdělovače napájení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.06.2004

Pokud jsou použita serva s opravdu velkým odběrem nebo je serv v modelu velké množství, je třeba připojení serv a jejich napájení vyřešit jinak, než přímým připojením k přijímači. Slouží k tomu tzv. rozdělovače napájení. Říká se jim také DPSI, power divider, power box, install box atp.


image více ...

Viz také

Spolehlivost RC souprav