image

HSI - Horizontal Situation Indicatorstálý odkaz / permalink

21.02.2009

HSI zobrazuje polohu letadla vůči zvolenému kurzu k majáku, vzdálenost k majáku, polohu letadla vůči sestupové ose při přiblížení na dráhu ... image

image

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
V levém horním rohu je indikace, zda HSI zobrazuje 1.naladěný maják VOR1 nebo 2.naladěný maják VOR2.

Majáky se ladí na panelu rádia. Frekvence majáků se dozvíte buď z mapy FS nebo z papírových podkladů - např. AIPy. Nejlepší je FS Navigator, který informace přehledně podává v mapě.


Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
V pravém dolním rohu je zobrazen nastavený kurs. Nastavuje se na panelu autopilota v okénku Course.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
Veprostřed nahoře je zobrazen směr nosu letadla. Zároveň se otáčí kruhová stupnice.
Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
Bílá ručička - kursový ukazatel (zde pro zvýraznění zeleně) ukazuje nastavený kurs. Na obrázku je nastavený kurs 243°. Letím tedy směrem od majáku nebo letiště.
Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
Fialová ryska indikuje, zda letím po nastaveném kursu k majáku. Ideální je, když se ryska kryje s kursovým ukazatelem. Je-li ryska vpravo od středu, letím příliš vlevo, je-li nalevo, letím napravo od osy.

Na obrázku letím směrem od majáku. Až se budu točit zpátky do kursu dráhy, budu točit doleva.


Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
Indikace vzdálenosti od majáku.
Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
Indikace rychlosti vůči majáku. Oproti ukazateli rychlosti není tento údaj ovlivněn větrem.
Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
Značka majáku.
Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.