image

Vakuování v pytlistálý odkaz / permalink

21.04.2019

vacuum bagging

Výroba kompozitního dílu s jádrem z XPS. Formu tvoří jádro křídla vyříznutého z tuhého XPS (pozitiv) a ze zbytků XPS vzniklých vyříznutím jádra z bloku polystyrénu (negativ). Jádro z polystyrénu se stane součástí konstrukce. Hladký povrch křídla je vytvořen naválečkováním skelné nebo uhlíkové výztuže - tkaniny na hladkou plastovou fólii. Sestaví se jednotlivé vrstvy, uzavřou do plastového pytle a z pytle se vysaje vzduch. Tlak atmosféry pak přitlačuje všechny vrstvy na jádroz a v tomto stavu se nechá kompozit vytvrdnout.

Vakuování křídlastálý odkaz / permalink

21.04.2019

Vyloupnutí křídla z pytle a fóliestálý odkaz / permalink

22.04.2019

Vakuování uhlíkové výškovky stálý odkaz / permalink

23.04.2019


zpátky na: Přehled modelářských technologií │ dál na: Laminování do negativní formy


přehled kapitol:

  1. Přehled modelářských technologií
  2. Vakuování v pytli
  3. Laminování do negativní formy

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Přehled modelářských technologií)