image

Spojování stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.12.2003

Lepení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.12.2003

Obecně platí, že čím je konstrukce jednodušší (rozuměj čím má méně dílů), tím je kvalita a provedení lepených spojů důležitější. Příklad: pokud se odlepí kus balzového potahu konstrukčního křídla (s náběžkou, odtokovkou, žebry, nosníky atd.), nezpůsobí tato porucha okamžitou destrukci křídla. Pokud povolí lepidlo ve spoji křídel jednoduchého házedla (křídla tvořeného prkénkem balzy), dojde k destrukci celého křídla.

Paradoxně je tedy z hlediska lepení těžší postavit jednoduchý stínový model než radiáka. Uvědomme si, že malý model je vystaven mnohem větším zatížením (prudký hod), je více ohrožen při přepravě atp. Kvalitně provedený lepený spoj je mnohdy pevnější, než lepený materiál. Je však třeba dodržet některé zásady.


image více ...