image

G-code příkazy zpracovávané firmware GRBL

Příkazy, které GRBL zpracovává, jsou uvedeny zde: Supported G-Codes in v1.1 . Zde mé výpisky:

G00, G0

Rapid Move, G00 nebo G0
je kód pro rychloposuv, lineární interpolaci. Pohyb může být v jedné osy nebo ve více osách najednou, jede po přímce spojující startovní a cílovou pozicí.

Souřadnice jsou buď absolutní v souřadnicích obrobku (WCS), nebo jsou to přírůstky. Podle toho, zda předcházel kód G90 nebno G91.

příklady:

  • G0Z6 - jede rychloposuvem kolmo nahoru po dráze 6 mm. Předpokládá předchozí nastavení G21 a G91.
  • G90G0X0Y0Z5 - stroj najede rychloposuvem do nuly do výšky 5 mm nad nulou (WCS).

G01, G1

Linear Move, G01 nebo G1
Kód pro pracovní posuv, lineární interpolaci.

příklady:

  • G1Z1F1000 - jede kolmo nahoru po dráze 1 mm rychlostí 1000 mm/min, předpokládá předchozí nastavení G21 a G91.

G02, G03 - Oblouk

G02 nebo G2 je kód pro pohyb po oblouku ve směru hodinových ručiček. G03 nebo G3 je kód pro pohyb po oblouku proti směru hodinových ručiček.

G04 - Čekání

G04 nebo G4 je kód pro pauzu. Udává se v sekundách. příklad: G4 P0.5 - čekání pů sekundy

M3

M3 - Spindle Control
spuštění vřetene ve směru hodinových ručiček zadanou rychlostí

příklady:

  • S15000 M3 - spustí vřeteno s otáčkami 15000 ot/min
  • S5000 M3 $1 - spustí druhé vřeteno (vícevřetenový stroj) s otáčkami 5000 ot/min
image předchozí | další image


zpátky na: GRBL


přehled kapitol:

  1. GRBL
  2. G-code příkazy zpracovávané firmware GRBL

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | LUPA-CNC | LUPA-CNC)