image image

Pojmystálý odkaz / permalink

01.11.2003
Aby bylo možné popsat poměrně složité vztahy mezi nastaveními vysílače a jeho funkcí, je třeba zavést několik pojmů.

Ovládací prvky (transmitter controls, control elements)stálý odkaz / permalink

22.06.2006

Ovladače vysílače nebo ovládací prvky jsou kniply, tahové ovladače a přepínače na skříni vysílače. Ovládají různé řízené funkce a řízené přepínače.

image


image více ...

Řízené funkce (control functions)stálý odkaz / permalink

22.06.2006

Řízené funkce (chcete-li řízené prvky) jsou kormidla, klapky, motor, zatahování podvozku atp. Ovládány jsou ovladači rádia.

image


image více ...

Přepínače (switches)stálý odkaz / permalink

09.11.2003

Přepínače jsou řízené funkce jako například spínač zhasnutí motoru, časovač, vypínání mixu, přepínání letových fází, přepínání učitel-žák atp. Lze se k nim chovat stejně jako běžným řízeným funkcím.

.